Det har vært antatt at ca. 16% av den norske befolkning har vært utsatt for seksuelle overgrep før fyllte 18 år. Det er et tall man har kommet frem til gjennom en spørreundersøkelse som ble gjort på midten av 80-tallet. Problemet med denne undersøkelsen er at den ikke skiller mellom de som har vært utsatt for 1 enkeltstående blotting og de barna som har vært utsatt for samleier med faren sin i 5-6 år. De fleste synes naturlig nok at det er stor forskjell mellom slike hendelser.

De fleste tenker nok også på incest og seksuelle overgrep som noe som er så alvorlig som samleier eller samleieliknende handlinger. Av denne grunn blir det vanskelig for e fleste å skjønne at 16% har vært utsatt for noe så alvorlig, og det er da heller ikke riktig. Vi regner med at det i Norge er ca. 5 % av alle barn som før de fyller 18 år, har vært utsatt for en eller annen ufrivillig seksuell omgang gjentatte ganger. Dette betyr at noen flere voksne en gang har tatt barna på kjønnsorganene deres.

Hva sier utenlandske undersøkelser?

Fra utlandet er det offentliggjort mange spørreundersøkelser. I noen av spørreundersøkelsene har man kommet frem til at over 50% av de spurte har vært utsatt for seksuelle overgrep. Det sier seg selv at det er noe galt med slike undersøkelser når det på denne måten blir unaturlig å ikke bli utsatt for overgrep. Det er vanskelig å gjøre denne type undersøkelse fordi at folk flest enten fortrenger eller glemmer på annen måte slike vonde opplevelser.

Du snakker om alle typer seksuelle overgrep. Hvor vanlig er incest?

Når det gjelder incest, altså seksuelle omgang med nære familiemedlemmer, så er dette den mest omfattende formen for seksuelle overgrep mot barn. Det er egentlig forholdsvis sjeldent at barn utsettes for seksuelle overgrep som f.eks. overgrep eller beføling av fremmede personer. Det er viktig å være klar over dette fordi man har hatt en tendens til å skremme barn med at de må passe seg for fremmede. Det kan i og for seg være fornuftig å komme med en slik skremsel, men det kan også medføre at barn blir unaturlig redde for fremmede og at barnas evner også som voksen til å ta kontakt med sine medmennesker blir vanskelig. I samfunn som USA, hvor vi har sett mere vold enn her i Norge, har en slik påstand om vold fra fremmede gjort at man har blitt svært engstelig for å ta kontakt med andre mennesker. Dette kan selvfølgelig være gunstig i forhold til å beskytte seg mot seksuelle overgrep, men kan også være et faremoment. Her i Norge ser det ut til at det kun er mellom 5-10% av de barna som utsettes for overgrep som opplever dette fra en helt fremmed person. De aller fleste er personer som enten bor sammen med barnet eller som barnet kjenner godt.