Hvor skadelig er egentlig incest og seksuelle overgrep mot barn?

Når det gjelder de fysiske skadevirkningene er disse forholdsvis små. Det vil i mange tilfeller bli gjort skade på barna, men disse skadene får ikke konsekvenser for barna i senere livsforløp. De skadene vi er redd for, og som vi vet ganske mye om, er de psykiske skadevirkningene. Vi vet at det er ganske mange av de menneskene som trenger psykiatrisk hjelp som kan fortelle at de var utsatt for seksuelle overgrep som barn. Disse skadevirkningene kan være alt fra angst til depresjon, lav selvfølelse, selvmordstanker og negative holdninger til egen kropp. Dette siste kan gjøre seg utslag i at man er misfornøyd med sitt eget utseende og i noen tilfeller kan dette resultere i anorexi eller bulimi, altså spisevegring eller oksehunger. Se forøvrig tema barnepsykiatri

I noen tilfeller, særlig hos barn, vil seksuelle overgrep kunne medføre forandringer i adferd. Med dette mener vi at barna endrer måte på å oppføre seg på, det kan være i form av mere seksuelle handlinger og med det mener vi at barna snakker om seksualitet eller gjør seksuelle handlinger som er naturlig for den alderen de befinner seg i. Dette betyr altså at barna gjør ting som egentlig hører hjemme i en eldre aldersgruppe. Samtidig er det viktig å vite hva barna i f.eks. den barnehagen barnet går i, kan være opptatt av slikt, og at man ikke misforstår utsagn og handlinger som såkalte seksualiserte, uten at det egentlig er det.

Hvilke fysiske skadevirkninger er det snakk om?

Når de gjelder de fysiske skadevirkningene er de påførte kjønnssykdommer de mest alvorlige. Det hender at barn kan få gonoré eller chlamydia, og disse må behandles av lege. det hender også at barn kan få kjønnsvorter rundt endetarmsåpningen eller skjedeåpningen. Disse må også behandles av lege. De mest alvorlige overførte sykdommene som HIV og gulsott er heldigvis fortsatt svært sjeldne. Imidlertid vil slike sykdommer kunne overføres ved seksuell omgang med barn, like mye som mellom voksne.

Man må tenke på muligheten av seksuelt overgrep der hvor de yngste tenåringene blir gravide. Tidlig graviditet kan ha sin forklaring i seksuell omgang med jevnaldrende, men kan også være forårsaket av overgrep fra voksne personer. Vi har også sett visse former for tannskader ved seksuelle overgrep. Dette har det vært skrevet noe om i avisene men er fortsatt på forskningsstadiet, og skal foreløpig ikke tillegges for stor vekt.