Hva skal jeg gjøre om jeg mistenker en annen form for seksuelt overgrep enn incest ?

Dette vil da dreie seg f.eks om at du får rede på at ei jente misbrukes av en nabo. Så lenge det er naboen som er overgriper så dreier det seg altså ikke om incest etter definisjonen. Det riktige vil i det tilfellet være å kontakte barnets foreldre for å informere om hva du har av opplysninger og hvorfor du mistenker seksuelt overgrep. Det beste ville være om man kunne spille på lag med barnet, men det forutsetter på mange måter at barnet er stort nok til at dere sammen evt. kan ta kontakt med foreldrene for at dere kan fortelle hva dere vet og hva dere er bekymret for. Det er enklere i de tilfellene overgrep skjer utenfor familien enn innenfor, fordi barnet stort sett alltid da vil ha en støtte i foreldrene. Det er mye vanskeligere i de tilfellene der barnet utsettes for overgrep i hjemmet fordi det egentlig ikke har noen støttespillere hjemme, evt. kun i form av mor. Ikke det at det er så lite, men selv for mange mødre kan det være vanskelig å forholde seg til en mistanke om at ektefellen deres misbruker barna seksuelt.

Det kan evt. være aktuelt å melde forholdet til politiet. Imidlertid vil som oftest foreldrene være de som melder slike forhold til politiet.