Er det mulig å finne ut om et barn har vært utsatt for seksuelt overgrep eller ikke?

Det finnes ingen helt entydige tegn på at barn har vært utsatt for seksuelle overgrep med mindre det blir påvist sædceller på barnets kropp eller overgrepet framkommer på bilder eller film.

Barnets symptomer eller plager kan være forholdsvis generelle. Noen er litt mere spesielle.

De generelle symptomene er plager barna får som vil kunne være forårsaket av enhver form for alvorlig hendelse i barnets liv. Det vil si at mange av symptomene kan være de samme enten barnet har mistet katten sin eller et annet kjæledyr, en i familien har blitt alvorlig syk, eller det har vært utsatt for seksuelt overgrep. Eksempel på slike plager kan være sengevæting, depresjon, konsentrasjonsvansker på skolen, gråteanfall osv. 

Når det gjelder de tingene som er litt mere spesielle i forhold til seksuelle overgrep så går det på det vi kaller på fagspråket seksualisert atferd eller seksualiserte handlinger. Men dette mener vi at barna sier eller gjør ting som det ikke naturlig for dem å si i den aldersgruppen de befinner seg i, og som er mer naturlig for eldre barn å si og gjøre. 

Finnes det andre tegn som kan tyde på seksuelle overgrep? 

Ja, det finnes en rekke. Man skal imidlertid være veldig forsiktig med å tolke disse signalene. Det kan lett føre til en ubegrunnet mistanke. Slike undersøkelser eller vurderinger bør gjøres av fagfolk. Folk flest bør imidlertid kunne være oppmerksom på noen av de tingene jeg har nevnt, og evt. kan du, dersom du får mistanke, rapportere dette videre til helsepersonell, barnevern eller liknende. Dette kan du lese mer om under emnene Hva gjør jeg ved mistanke om annet seksuelt overgrep ?