Hva skjer etter at det er avdekket et seksuelt overgrep mot barn?

Hjelpeapparatet vil ofte bestå av barnepsykolog eller barnepsykiater i tillegg til barnevern og medisinsk behandling. Etter at et overgrep er avslørt vil det være behov for barnepsykiatrisk hjelp til barnet. Dette for å bearbeide alt det som har skjedd og for å prøve å gjøre de langsiktige skadevirkningene så små som mulig. Barnevernets oppgave er å sørge for at barnet får det så bra som mulig i samfunnet og enten i forhold til sine foreldre eller til fosterforeldre dersom det blir nødvendig å plassere barnet i fosterhjem. Barnlegens rolle eller den medisinske hjelpen vil bestå i å sørge for at ikke barnet har fått påført seg kjønnssykdom, graviditet osv. og dernest behandle evt. slike plager. I tillegg er det å sørge for at barnet får en visshet om at det ikke er skadet for livet noe mange barn tror de er.

Kan barnevernet frata deg barnet?

Det er viktig å være klar over at barnevernets rolle er å hjelpe og ikke å ta barna bort fra foreldrene. Mange er svært redde for barnevernets engasjement fordi de tror at det medfører at barnet automatisk blir plassert hos fosterforeldre.