Undersøkelsen foregår uten bruk av gynekologisk benk, uten bruk av benholdere og uten bruk av instrumenter eller lignende i skjeden. Det dreier seg med andre ord om noe som ikke engang ligner på det de fleste kvinner har en opplevelse av; en gynekologisk undersøkelse på en vanlig gynekologisk benk.

Instrumenter brukes altså ikke. Hos voksne kvinner er det vanlig å bruke et instrument som føres inn i skjeden for å få oversikt over mormunnen og livmorhalsen. Dette er ikke interessant ved undersøkelse av barn utsatt for seksuelle overgrep, med mindre ytterst nødvendig. I alle fall foregår en slik undersøkelse i narkose.

Man vurderer derimot jomfruhinnen, og denne lar seg undersøke uten instrumenter og uten benholdere.

Det størte problem i forbindelse med den medisinske undersøkelse av barn mistenkt utsatt for seksuelle overgrep, er å berolige mødrene. Som regel er moren engstelig før undersøkelsen og gruer seg for at datteren eventuelt skal gjennom en undersøkelse. Det er helt klart at dersom man gjorde slike undersøkelser på barn i våken tilstand, ville det være et overgrep.

Slik barna reagerer under undersøkelsen, har jeg liten tro på at de opplever det som et overgrep. Tvert imot er det viktig for mange barn å få klar beskjed om at de er er friske nedentil. Noen ganger blir barn henvist fordi en eller annen synes kjønnsåpningen er forstørret. Det hender at dette kan avklares som en feilvurdering og at legen derved kan avkrefte at et slik funn berettiger til mistanke om seksuelt overgrep. På denne måten kan man derfor få avverget en dyptgående utredning.