Juridiske begreper: 
Utuktig omgang/ utuktig handling/ utuktig atferd

Man kan av og til lese i avisen i avisene om utuktig omgang, utuktig handling eller utuktig atferd. Dette kan være begreper som for de fleste kan være vanskelig å skjønne hva de går ut på. De er alle definert i Straffeloven (Strl.)

Når det gjelder utuktig omgang så mener vi samleie eller samleieliknende forhold. Det menes også slikking og suging av kjønnsorgan eller onani eller gnidning av den ene eller den andres kjønnsorgan. Utuktig omgang betraktes som den mest alvorlige formen for overgrep. (Strl. §§ 195, 196).

Når det gjelder utuktig handling så går dette i hovedsak på beføling. Dette er altså en handling hvor overgriper tar på kroppen til offeret. (Strl. § 212, 2. ledd)

Dette til forskjell fra utuktig atferd der utuktigheten i dette tilfellet kun går ut på noe man gjør overfor offeret og ikke med offeret. Med dette menes fremvising av pornografisk materiell som blader og filmer osv., men også blotting og slibrig tilsnakk. (Strl. § 212, 1. ledd)

Hvilke aldersgrenser er det? 

I Norge er myndighetsalderen 18 år. Det vil si at alle under 18 år er å betrakte som barn, de er beskyttet i henhold til lov om barneverntjenester. Når det gjelder forholdet omkring seksualitet har vi i Norge en såkalt "seksuell lavalder". Med det menes at man må være over 16 år før man kan ha seksuell omgang. Dette er nærmere definert i Straffelovens §§ 195 og 196. Forskjellen på disse paragrafene er at det er strengere straff for å ha seksuell omgang med en som er under 14 år enn en som er mellom 14 og 16 år. Over 16 år er det altså ikke straffbart å ha seksuell omgang, dersom det ikke dreier seg om incest eller annen form for overgrep. Uansett er det ikke lov å tiltvinge seg samleie med noen, det dreier seg da om en voldtekt som er omtalt i Straffelovens § 192.

For noen kan juristenes begreper være vanskelige å forhold seg til. De sier imidlertid forholdsvis mye selv om de ikke sier noe om hvor alvorlig dette har virket for den som har blitt utsatt for overgrepet. Man skiller mellom om det har vært fysisk kontakt mellom offer og overgriper ved at utuktig atferd forutsetter at det ikke har vært kontakt mellom de to. Dette er det greit å få med fordi vi regner et alvorlig overgrep som alle overgrep der det er fysisk kontakt mellom offer og overgriper. Det vil altså si at utuktig atferd som blotting og slibrig snakk osv. ikke er å betrakte som et alvorlig seksuelt overgrep, selv om det nok kan ha vært opplevd som både dramatisk og alvorlig i det enkelte tilfellet..