Hva skal du gjøre om du mistenker incest ?

Det du først og fremst skal gjøre dersom du er helt sikker på din mistanke om incest er å kontakte barnevernet for å alarmere dem. Du kan være anonym og ingen kan kreve å få oppgitt navnet ditt.

Imidlertid må man være forsiktig så man ikke mistenker incest i hver en krik og krok og at man nok bør ha tenkt seg om to ganger før man melder en bekymring til barnevernet. Det har du nok sikkert gjort før du evt. gjør det, og det er også mulig å drøfte eller diskutere en slik bekymring med barnevernet eller helsepersonell før man går til å innlevere en melding. Det er ikke nødvendig å melde dette til politiet.

Når henvender jeg meg til politiet?

Til politiet skal man kun anmelde et forhold dersom man er helt sikker på at barnet misbrukes seksuelt og at det er fare for at det kan komme å skje i nær fremtid. Et eks. på det kan være at barnet har fortalt deg at f.eks. pappa har samleie med det flere ganger i uka og at hun frykter at det skal komme til å skje i kveld. I et sånt tilfelle kan det være aktuelt å anmelde forholdet til politiet som derved har plikt til å etterforske en slik sak som en mistenkt kriminell handling. Men som sagt er det fullt mulig å diskutere dette med din egen lege, helsesøster eller andre som har faglig innsikt i problemet.