Barn begynner å utforske sin og andres kropp tidlig, og er nysgjerrige på blant annet hvorfor gutter og jenter ser forskjellige ut. Eksperter anbefaler å snakke med barna om sex allerede mens de går i barnehagen.

Ved å snakke om sex tidlig, unngår man de store tabuene og flausene. Små barn godtar informasjonen uten noe særlig om og men – de har ennå ikke blitt flaue over egen kropp og egne lyster, slik de gjerne blir når puberteten nærmer seg og de har begynt å forstå litt mer.

SEKSUALITET ER MER ENN SEX

Barn vet ikke hva verken sex eller samleie er, og det er ikke det de tenker på når de er nysgjerrige på kroppen sin eller på hvor babyer kommer fra. Derfor er det viktig at vi som voksne glemmer våre egne forestillinger og definisjoner av sex når vi snakker med barna om dette.

Når barnet spør om for eksempel hvor babyer kommer fra, så spør hva barnet allerede vet. Da har du et utgangspunkt for samtalen og kan legge deg på samme nivå. Tilpass samtalen til barnets modenhet, og ta barnets signaler. Dersom barnet blir uinteressert eller ille berørt, rund av samtalen samtidig som du holder døren åpen for senere samtaler.

HVA ER GREIT, OG HVA ER IKKE GREIT?

Trygge barn – barn som er vant til kos og kjærtegn i hverdagen, og som ser at foreldrene klemmer og kysser hverandre. Det er ikke skadelig for barna å se foreldrene nakne hjemme , men tvert i mot gjøre barna tryggere på egen kropp. Så det er ingen grunn til å slutte å dusje eller bade sammen med treåringen dersom man er komfortabel med det selv.

Det aller viktigste vi lærer barna våre når det gjelder sex og kroppen vår, er hva som er greit og ikke – både i forhold til hva andre kan gjøre med barnet, og hva barnet kan gjøre med seg selv. Derfor er det viktig å snakke med barnet om hva som er normal, seksuell adferd og gi barnet trygghet til å si i fra dersom det opplever noe ubehagelig.

INFORMASJON KAN FORHINDRE OVERGREP

Felles for veldig mange barn som blir utsatt for seksuelle overgrep er at de ikke vet at det er straffbart. De tror adferden er normal, selv om de kanskje ikke liker den og vil holde det hemmelig, og forstår ikke før i voksen alder at de er blitt utnyttet.

Dersom man tidlig snakker med barna om seksualitet, lærer barna hva som er normal seksuell adferd og hva som er galt. Når barna vet hva som ikke er lov, vil de lettere gjenkjenne et overgrep hvis noen forsøker å utsette dem for det, og kunne si nei eller fjerne seg fra situasjonen.

ÅPENHET

Barn av foreldre som snakket åpent om kropp og sex vil få et naturlig forhold til hvordan kroppen fungerer, og dermed ha lettere for å snakke med foreldrene dersom de opplever vanskelige følelser, eller blir utsatt for noe de synes er ubehagelig.

Homoseksuelle anelser dukker gjerne opp allerede i seks-syv års alderen. Hvis barnet er vant til å snakke med foreldrene om følelser og kropp, kan det være lettere for barnet å fortelle foreldrene om disse følelsene også.

ONANI

Barn vil leke doktor og utforske sin egen og hverandres kropper. Mye fokus rettes gjerne mot underlivet, for barna kjenner at det kribler og føles godt der nede. Likevel har de ikke noe begrep om seksualitet og sex – de bare leker en spennende lek. For at barna skal bli trygge og ikke skamfulle over sin egen kropp og lyster, er det viktig at voksne lar barna holde på så lenge leken er frivillig.

Det er også de voksnes oppgave å sette grenser. Selv om det er fint og naturlig å utforske kroppen sin, er det greit å fortelle barnet at når han vil kose med tissen kan han gjøre det på rommet sitt. Slik lærer barnet at seksualitet og onani er greit, men at det er en privat sak som ikke skal deles med alle.

RENT PRAKTISK

Små barn vil ikke sitte ned og snakke lenge om kroppen og tissen. Samtaler om sex vil mest sannsynlig skje litt ad hoc, i forbifarten, på et minutt eller to. Derfor bør informasjonen komme i små, lett fordøyelige doser. Ettersom barna blir eldre, kan man naturligvis ha lengre samtaler.

Det er helt greit å bruke ”tissen” som betegnelse for kjønnsorganene. Det er lett for barna å forholde seg til, og for de voksne blir det ikke for nært deres egen seksualitet.

Det er smart å ha noen gode bøker om kropp og seksualitet tilgjengelig for barnet.

Kilder:
webmd.com
nrk.no
tv2.no
klikk.no