Lars var i pappaperm. Han og kona hadde delt svangerskapspermisjonen i to, og han hadde nettopp begynt på sitt halvår. Tobias, sønnen på snart et år, hadde hostet i flere uker, og Lars ville derfor få sjekket om han trengte antibiotika.

Jeg lyttet på gutten og fant ikke noe galt. Dessuten hadde hosten avtatt de siste dagene. Vi besluttet derfor å avvente situasjonen og se om det gikk over av seg selv.

Jeg spurte ham om hvordan han trivdes med å være hjemme. Han fortalte at han likte denne nye rollen, men at den var mer hektisk enn han hadde forventet.

Pasient Vi ler litt av det, kona og jeg. Vi har liksom hatt et rollebytte, også i samtaletemaene rundt middagsbordet. Hun kommer hjem og vil snakke om jobben sin, men den er jeg ikke så interessert i. Deretter tar jeg over, for å fortelle om hvordan Tobias måtte bæsje akkurat da vi satte oss i vogna for å gå i butikken, og om hvor mange maskiner jeg har vasket med tøy og hvor mye tid jeg har brukt for å få i ham mat! Jeg ser at hun riktig godter seg når jeg er sliten!

Lege Ja, "hevnen" er søt! Jeg tror det bra for begge parter å dele permisjonen. Mange par sier at det øker forståelsen for den andres situasjon, og at man dermed oppnår et bedre samarbeidsklima hjemme.

Lars fortalte at han også følte seg mer meningsberettiget når det gjaldt barneoppdragelse. De hadde et barn fra før, og da var kona hjemme i hele permisjonstiden. Den gang bestemte hun det meste vedrørende barna.

Pasient Nå er vi likeverdige når vi skal fatte beslutninger, fortalte Lars. Vi har jo to gutter, Knut på fire år, og lille Tobias. Jeg synes for øvrig, satt på spissen, at kona mi oppdrar dem som små jenter! Dersom de slår seg litt, så er det så voldsomt mye kos og forståelse! Jeg mener de blir sutrete av det! Dessuten skal gutter nå til dags alltid klemme hverandre når de går fra hverandre. Vi gjorde jo aldri noe slikt da vi var små! Har det ikke gått litt for langt?

Lars virket litt opprørt. Enkelte fedre jeg tidligere har snakket med har gitt uttrykk for at de er redd sønnene deres skal bli homofile. Jeg lurte på om Lars hadde slike tanker og spurte hva han egentlig var redd for. Han svarte da ærlig at han lurte på om det fantes noen sammenheng mellom oppdragelse og senere homofil legning. Jeg fortalte at den seksuelle legningen ser ut til å være medfødt og ikke bestemt av oppdragelsen.

Lege Det beste for alle barn er å få lov til å være den de er. Du trenger ikke å frykte at en omsorgsfull omgangsform mellom kameratene i barnehagen påvirker deres legning. Hvis man gir uttrykk for at homofili er uønsket, kan det imidlertid føre til at barna når de blir eldre ikke tør å fortelle om sine følelser hvis de er homofile. Jeg synes det er helt greitt om barna mine blir homofile. Det viktigste er at de får et godt liv og en god mental helse.

Jo, Lars var enig i det. Han fortalte også at broren til naboen var homofil, og at han ikke hadde noe i mot ham, men at det likevel var rart å tenke på at barna hans kunne bli det.

Jeg hadde også lyst til å kommentere det han sa om at guttene ble oppdratt som jenter. Jeg synes at barneoppdragelse prinsipielt skulle være så lik som mulig for jenter og gutter, selv om de selvfølgelig skulle få lov til å velge om de skulle leke med biler eller dukker. Men jeg er enig i at barn ikke skulle læres opp til å bli sutrete, og at det i blant kan bli for mye av det gode med trøst og forståelse. Det er imidlertid en vanskelig balansegang, for de trenger omsorg når de har det vondt.

Det er positivt at gutter i dag blir nære venner og lærer å vise omsorg for hverandre. I vår generasjon av menn og kvinner ser vi helt tydelig at kjønnene er oppdratt ulikt. ##1##Når livet er vanskelig, klarer kvinner seg ofte bedre enn menn. Dette kan skyldes at kvinner har lettere for å være nær hverandre, snakke om vanskeligheter og betro seg.## De får dermed et nettverk som trer støttende til når de trenger det. Menn synes gjerne det er vanskelig å snakke om problemer og må derfor ofte klare seg alene i motgang. Mange mener at et begrenset følelsesmessig register kan være en av grunnene til at menn er mer voldelige og aggressive enn kvinner.

Samtalen ble utviklet i samarbeid med spesialist i klinisk psykologi Marianne Skar.