Hanne var urolig fordi datteren hennes var sammen med en eldre gutt.

Hanne var opprørt. Årsaken var ikke ankelskaden hun pådro seg da hun skulle gå om bord i en båt forrige helg. Ankelen var i bedring og med støttebandasje på gikk hun ganske greitt omkring. Det var kjæresten til hennes 14 år gamle datter som bekymret henne.

Hun gikk i åttende klasse. Theodor var snart 20 år og var allerede ferdig med videregående. Det siste halvannet året hadde hatt ulike strøjobber.

Hun fortalte at Hilde hadde endret seg etter at hun ble sammen med Theodor for fire måneder siden. Nå var hun stadig mer ute på byen, og de kjørte støtt rundt i bilen som han fikk låne av faren sin. Hilde brukte lite tid på skolearbeidet, og hun hadde kuttet ut håndballen.

Pasient: Og så er hun mest sammen med jenter fra klassen over hennes egen. Hennes jevngamle venninner ser vi knapt.

Unge jenter kan bli tiltrukket av gutter som er eldre enn dem selv. Det er ulike årsaker til dette. For noen kan det være et ønske om å fremstå som mer voksne enn de er. Andre ganger er det mulighetene i de eldre guttenes verden som virker spennende som for eksempel bilkjøring.

Hva ser så de eldre guttene i helt unge jenter? Noen gutter kan nok synes at de er lettere å omgåes fordi de er mindre krevende, og kanskje ser de mer opp til guttene. En usikker gutt eller den som har et ønske om å dominere kan også bli tiltrukket av en vesentlig yngre jente. Andre ganger er rett og slett årsaken at jenta og gutten passer godt sammen og har et likeverdig forhold.

Dersom det i et parforhold ikke er jevnbyrdighet, kan en av partene bli utnyttet. Mange foreldre frykter, og med rette, at døtrene deres kan bli utsatt for press til å være med på aktiviteter de egentlig er for unge til. Dette kan innebære sene kvelder, festing, bruk av rusmidler, uforsvarlig bilkjøring, reiseaktiviteter og seksuell aktivitet. Dette kan gå ut over skolearbeid, skape farlige situasjoner, innebære risiko for seksuelt overførbare sykdommer og uønskete svangerskap og ikke minst en følelse av underlegenhet og problemer med å sette grenser.

Blant unge jenter, betyr kjærestens alder mye for når hun debuterer seksuelt. Desto yngre jenta er første gang hun har samleie, desto mer sannsynlig er det at hun har en kjæreste som er mye eldre enn henne. Tilsvarende gjelder bruk av rusmidler og andre risikosituasjoner.

Pasient: Det er ikke lett å vite hva vi som foreldre kan gjøre. Vi kan jo ikke forby henne å treffe denne gutten.

Lege: Nei - det kan skape mye sinne og aggresjon, mens følelsene for han blir sterkere. Samtidig er aldersforskjellen mellom Hilde og Theodor stor.

Pasient: Ja – det er den virkelig! Men hva skal vi gjøre?

Lege: Jeg synes det er viktig å ta opp med henne problemstillingene som deres ulike alder innebærer. Kanskje dere kan snakke med dem sammen om problemene med sene kvelder, deres forhold til bruk av rusmidler og betydningen av å bruke bilbelte, kjøre forsiktig og aldri i beruset tilstand. Han vil antagelig love å gjøre det og det gir henne en viss ryggdekning til å si i hvis han ikke etterlever dette når de er på tomannshånd. Og hvis dere tar dette opp med han på en likeverdig måte vil hans respons overfor dere gi dere en pekepinn på hva slags person han er.

Pasient: Mmm.. kanskje det….Men hva med det seksuelle?

Lege: Kanskje en av dere kan ta opp dette direkte med henne. La henne få stille spørsmål om det hun lurer på og svar så åpent og ærlig dere kan. Minn henne på at mange gutter og jenter har sitt første samleie senere enn de gjerne gir uttrykk for. Og at hun bestemmer over sin egen kropp og at hun må ta vare på den. Når hun en dag ønsker å debutere er det viktig å bruke prevensjon både for å unngå sykdommer og å bli gravid. Hun bør få vite at seksuelt overførbare sykdommer kan skade fruktbarheten hennes slik at hun få problemer med å bli gravid senere i livet. La den underliggende tonen i samtalen være preget av respekt for hennes valg og hennes rett til å sette grenser. Ta opp med henne at dette iblant kan være vanskelig når det er stor aldersforskjell og at enkelte gutter utnytter yngre jenter.

Pasient: Takk. Jeg tror vi skal forsøke å snakke med henne og Theodor. Kan du fortelle henne om disse tingene hvis vi ikke når fram?

Lege: Det kan jeg.

Hilde hadde vært pasient hos meg fra hun var fem år. Jeg kjente henne så pass godt at jeg kunne ta opp slike spørsmål med henne. Men dette var først og fremst foreldrenes oppgave.

Det er mulig at Theodor var en uskyldig og snill gutt, men jeg ville som forelder ha kjent en viss uro. Endringene i Hildes atferd de siste månedene kunne tyde på at det var grunn til bekymring.