Smerter i mellomgulvet er det vanligste symptomet på magesår.

Magesår er oftest lokalisert til tolvfingertarmen. Såret sitter i slimhinnen, men store og dype sår kan lage hull gjennom tarmveggen og ut i bukhulen.

Magesår kalles ulcus ventriculi når det sitter i magesekken og ulcus duodeni når det sitter i tolvfingertarmen.

Hvem får magesår?

Magesår sees hos voksne i alle aldre, men er sjeldent i barne og ungdomsårene.

Magesår har stor tilbøyelighet til å komme tilbake, og har derfor vært betraktet som en kronisk sykdom før man oppdaget magesårsbakterien og behandlingen for den.

Menn får magesår noe hyppigere enn kvinner, og røking forverrer tilstanden selv om det ikke er noen sikker årsaksfaktor.

Hvordan oppstår magesår?

I løpet av de siste ti årene har man funnet ut at nesten alle pasienter med magesår har en spesiell bakterie, Helicobakter pylori, på slimhinnen i magesekken. Når bakteriene utryddes med antibiotisk behandling blir pasienten helbredet. Denne bakterien er imidlertid vanlig forekommende, og i Norge er omtrent halvparten av befolkningen over 60 år infisert, og de aller fleste som har denne bakterien får dermed aldri magesår.

Medikamenter som inneholder acetylsalicylsyre og andre betennelsesdempende midler som benyttes ved kroniske betennelser, kan også gi sår på slimhinnen. Slike sår kan lett føre til blødning blant annet fordi slike midler også gir noe økt blødningstendens.

Helicobakter pylori er altså ikke hele forklaringen på magesårsykdommen, selv om den er viktig. De aller fleste sår skydles enten bakterien eller medikamenter.

Hvilke symptomer får en pasient med magesår?

Smerter i mellomgulvet er det vanligste symptomet. Når smertene stråler ut til ryggen og også er tilstede om natten styrkes mistanken om magesår.

Likeledes vil pasienter som har smerten lokalisert til ett punkt de kan peke på, oftere ha magesår enn pasienter med diffuse smerter som vandrer rundt på forskjellige steder. Magesår behøver imidlertid ikke gi smerter.

Svie og sug i mellomgulvet er vel også vanlig?

Ja, men slike plager er så utbredt i befolkningen at de ikke alene kan brukes som tegn på magesår. Sur svie og brenning bak brystbenet skyldes ofte spiserørskatarr på grunn av syrelekkasje fra magesekken.

Kvalme og brekninger er også aktuelle symptomer, og særlig er brekninger et viktig symptom. Når magesåret sitter nær utløpet av magesekken, kan betennelsesforandringer rundt såret føre til at åpningen til tynntarm blir for trang, noe som fører til vedvarende brekninger.

Kan magesår gi blødning?

Ja, i sjeldne tilfeller, og det kan gi seg til kjenne ved at avføringen blir svart. Husk at jerntabletter også gjør avføringen mørkere.

Når blødningen er kraftigere får du brekninger av kaffegrutlignende mageinnhold, som egentlig er blod som er omdannet av tarmsaftene. Ved større blødninger kan pasientene også kaste opp både mørkt blod som har levret seg, og friskt blod. Dette er en alvorlig komplikasjon som krever rask behandling på sykehus.

Hva kan jeg gjøre for å unngå eller motvirke sykdommen?

Tidligere var det vanlig å gi såkalte "livsstilsråd" og diettanbefalinger til magesårpasienter. I dag behandles magesårsykdommen effektivt med antibiotikakur. Behandlingen forutsetter imidlertid at det er stillet korrekt diagnose, og det er også viktig å kontrollere at bakterien virkelig er forsvunnet etter behandling.

Det er sannsynligvis også slik at stress og andre belastninger påvirker tendensen til å få magesår, og dette kan man ofte påvirke selv.

Når er det grunn til å søke lege?

Symptomer på magesår bør føre til legeundersøkelse, og særlig hvis det er tegn til blødning eller andre komplikasjoner.

For en som vet han har magesår kan sykdommen helbredes ved behandling hos spesialist.

Hvilke undersøkelser er aktuelle?

Legen kan undersøke om det er magesår, hvor det i så fall sitter, og om det er godt eller ondartet. Til dette benyttes et tarmskop som tillater oss å se slimhinnen, og undersøkelsen kan i dag gjøres poliklinisk.

Det dreier seg om en fleksibel slange med tykkelse som en lillefinger og innebygget optikk som føres ned gjennom svelget. Det benyttes lokal bedøvelse, og av og til beroligende sprøyte.

Gjennom dette instrumentet kan vi også sikre oss vevsprøver for å avklare om såret er god eller ondartet. Dette er kun aktuelt ved sår i magesekken, fordi sår på tolvfingertarmen nesten aldri er ondartet.

Hva er behandlingen?

Primærbehandlingen er antibiotika som fjerner bakterien og derved helbreder sykdommen. I enkelte tilfeller kan en også gi syrehemmende legemidler i tillegg, dette gir symptomlindring i løpet av en-tre dager og får kanskje såret til å gro raskere.

Behandlingen er effektiv i mer enn 90 prosent av tilfellene, men krever at legens instruksjoner følges nøye. Mange får også noe ubehag under kuren, for eksempel mageknip, diare og urolig mage. Dette vil imidlertid rette seg når behandlingen er avsluttet.

Hvilke utsikter har jeg, blir jeg frisk igjen?

Et vanlig magesår på tolvfingertarmen gror av seg selv i løpet av seks-åtte uker. Ved behandlig med syrehemmende midler tar det to-fire uker.

Sykdommen er ofte kronisk med hyppige tilbakefall, og det kan også tilstøte komplikasjoner som blødning, hull gjennom tarmvegg og passasjeproblemer gjennom utløpet fra magesekken. Behandlig som utrydder Helicobakter pylori forhindrer tilbakefall, men vi vet ennå ikke sikkert om dette helbreder sykdommen på livstid.

Hvis magesåret er forårsaket av medisiner vil du vanligvis ikke få tilbakefall etter at du har sluttet med midlet.

Er det andre viktige ting å kjenne til?

Med dagens effektive midler er det sjelden nødvendig med sykemelding i forbindelse med tilbakefall, fordi symptomene går over i løpet av de første tp-tre dager etter at behandlingen har startet.

Dersom du avtjenter verneplikt fører magesår som oftest til dimmitering fra militærtjeneste, men det er medisinsk sett ingen ting i veien for å avtjene verneplikten i mindre belastende jobber som ikke-stridende dersom sykdommen ikke er svært hissig.