Hva betyr egentlig tarmslyng?

Tarmslyng er en felles betegnelse på tilstander med full stopp i tarmpassasjen. Dette kan skyldes at tarmen har kommet i beknip eller slått krøll på seg, sånn som navnet antyder, men det kan også være andre årsaker til problemet .

Hva kan være grunnen ellers da?

Som sagt, den hyppigste årsaken er at tarmen er blitt avklemt. Dette ser vi oftest hos pasienter som tidligere er operert i magen, slik at det har dannet set sammenvoksninger og strenger som skaper problemer. En annen mulighet er at litt av tarmen klemmes ut gjennom en brokkport og klemmes av på den måten, f.eks. i lysken. Det kan imidlertid også bli stopp hvis tarmen tettes igjen av seigt eller fast innhold. Dette kan skyldes betennelses-forandringer eller svulster, en sjelden gang også gallesteiner, eller spesiell mat som setter seg fast, f.eks. appelsinbåter.

Hos barn finner en også andre årsaker.

Er dette noe jeg selv kan forebygge?

Nei, i praksis er det ikke det. Bortsett fra at det er lurt å tygge all mat godt, er nok tarmslyng noe som kan komme uansett. De som er operert i magen før bør nok være litt mer oppmerksom på muligheten for at det kan oppstå tarmslyng. Det samme gjelder de som har kjent brokk i lysken eller andre steder. Se eget kapittel om Crohns sykdom kan også være utsatt for tarmslyng.

Hvilke symptomer er det man får ved tarmslyng?

Tarmslyng gir tre typiske symptomer: Det er magesmerter, brekninger, og stopp for avføring og luft. Smertene er ofte takvise kolikkpregede, med perioder med kraftige smertetak som varer noen sekunder, mens du innimellom kan være ganske bra. Av og til kan du også høre eller merke kraftig rumling fra tarmen. Kvalmen kommer etter hvert fordi tarmen blir irritert, og brekningene kan etterhvert inneholde tarminnhold som har blitt skylt oppover i tarmen.

Det at det ikke går luft er et klassisk symptom, men er jo lettere å overse enn de andre symptomene. Det kan imidlertid være verdt å tenke etter om det faktisk har gått luft, dersom du får mistanke om at det kan foreligge tarmslyng. Dette kan hjelpe legen til å stille riktig diagnose.

Ja, når bør jeg egentlig kontakte lege?

Symptomene på tarmslyng er som regel såpass dramatiske at dette ikke byr på problemer. Hvis du mistenker at tarmslyng kan foreligge, skal du alltid kontakte lege, fordi dette er en tilstand som nesten alltid krever sykehusinnleggelse.

Hva kan de gjøre på sykehuset da?

Det første er jo å finne ut om det er tarmslyng som foreligger, og dette sees som regel lett på røntgenbilder av magen. I så fall vil det svært ofte være aktuelt med operasjon, selv om det en sjelden gang kan løsne av seg selv.

Er det farlig?

Dersom du ikke får behandlet det, er tarmslyng en svært farlig tilstand. I tillegg til smertene vil ofte en avklemming føre til at tarmen mister blodforsyningen i et område, og det kan føre til alvorlige komplikasjoner med bukhinnebetennelse og blodforgiftning.

Men blir jeg frisk igjen etter en operasjon da?

Det kommer an på hva som er årsaken. I mange tilfeller er det lett å gjenopprette passasjen i tarmen, slik at de akutte tarmslyngsymptomene blir borte. Selve operasjonen gir en litt økt risiko for at du kan få tarmslyng igjen, men hos de fleste er det en engangsforeteelse. Hvorvidt man da er å betrakte som frisk, avhenger av hva som laget passasjehinderet.