Hva er lyskebrokk?

Lyskebrokk er en utposning av bukhulen ned gjennom en kanal i lysken. Vi pleier vanligvis å kalle det brokk først hvis en del av tarmen glir ned i denne utposningen, slik at det blir en kul der. Dette er vanligst hos menn, men forekommer hos kvinner også. Brokksekken kan ligge inn mot midtlinjen eller øverst på låret, i underkant av lyskebåndet, såkalt lårbrokk. Hvis den går helt ned i pungen hos menn kalles det pungbrokk. Ellers er brokk et generelt fenomen som egentlig bare betyr at et eller annet glir ut gjennom en åpning der det ikke skal være. Det kan f.eks. oppstå i arret etter bukoperasjoner, det kalles arrbrokk.

Hvordan oppstår lyskebrokk?

Den kanalen fra magen og ned i lysken som vi snakker om, er åpen hos alle mennesker i fosterlivet. Hos de fleste lukker den seg før vi blir født, slik at den ikke skaper noen problemer for oss. Hos noen forblir det imidlertid en kanal med større eller mindre åpning. Den er kledd med en glatt bukhinne på innsiden, og dermed kan deler av tarmen lett gli ned gjennom åpningen. Dette kan skje når som helst, men det oppstår typisk når du står oppreist, og kanskje løfter tungt eller på andre måter øker trykket i magen. Motsatt glir det ofte på plass når du legger seg ned eller klemmer det på plass med hånden.

Brokk kan oppstå i alle aldre, men ses ikke sjelden hos barn, og brokkoperasjoner er en av de vanligste operasjonene hos småbarn. Hos dem kan imidlertid tilstanden gå over av seg selv, fordi brokkåpningen lukker seg etter hvert som barnet vokser.

Kan jeg motvirke dette selv?

Tendensen til å få lyskebrokk er altså medfødt, men du kan til en viss grad forsterke bukveggens muskulatur ved kroppsarbeid eller riktig trening, og på den måten bøte på den defekten som naturen har skapt.

Hvilke plager gir slike brokk?

Det vanligste er at det kommer frem en kul fra tid til annen, som regel i stående stilling. Dette behøver ikke å gi smerter, men det kan gjøre det. Av og til kan du også ha smerter i området uten at du ser noen kul, fordi brokksekken ikke kommer helt frem fra lyskekanalen.

Er det farlig?

Nei, vanlig lyskebrokk er svært sjelden farlig. Det som kan være farlig, er hvis tarmslyngene ikke glir på plass igjen, men kiler seg fast i brokksekken. Da kan det bli væskeansamling og betennelsesforandringer, og så blir det enda trangere, slik at blodtilførselen og tarmpassasjen hindres. Dette oppstår særlig ved lårbrokk men kan prinsipielt forekomme ved alle typer brokk.

Bør jeg gå til legen med det?

Hvis du merker en liten kul som kommer og går, og som ikke gir noen plager, er ikke dette noe du må få undersøkt straks, men du bør vise det til legen din ved leilighet. Derimot er det viktig å ta kontakt dersom brokket er smertefullt, og særlig hvis det er spent og vanskelig å få på plass igjen.

Kan det opereres?

Ja, behandlingen er som regel operasjon. Dette er et lite og ukomplisert inngrep som rett og slett innebærer at brokkåpningen lukkes og forsterkes, slik at det ikke danner seg noen åpning på ny. Resultatene fra slike operasjoner er gjennomgående svært gode.

Er det noe jeg bør gjøre selv?

For det første bør du passe på at brokket glir lett på plass igjen, evt kan du hjelpe til med hånden. Dette går som regel lettest når du ligger på ryggen. Brokk som glir lett, og som ikke er for smertefulle, kan ofte behandles greit med brokkbind som fås kjøpt på apoteket uten resept. Disse gir et utvendig mottrykk som hjelper til å holde brokksekken inne, og dette kan være en god løsning, særlig hos eldre der det av andre grunner ikke er så ønskelig med operasjon.