Gulsott (icterus) er en tilstand der huden og øyehviten blir gul.

Dette kan sees på store flater, for eksempel på magen, men kanskje enda tydeligere kan en se gulfargen på det hvite på øynene. Det typiske er at venner eller pårørende som ikke har sett pasienten på noen dager merker det, før pasienten ser det selv.

Hva skyldes det?

Gulfargen skyldes at et fargestoff som heter bilirubin avleires i huden.

Bilirubin er et nedbrytningsprodukt fra røde blodlegemer som vanligvis skilles ut fra leveren i gallen. Dersom leveren ikke får skilt ut bilirubin, vil det hopes opp i kroppen isteden. Det samme kan skje hvis det dannes unormalt mye bilirubin i kroppen, for eksempel hvis de røde blodlegemene går til grunne fortere enn normalt.

Hva er årsaken til at leveren ikke får skilt ut bilirubin til tarmen?

I de aller fleste tilfelle foreligger det enten sykdom i selve leveren, eller et passasjehinder i gallegangen som går fra leveren til tynntarmen.

Det siste, passasjehinder, er vanligst, og skyldes ofte gallestein som har kilt seg fast i gallegangen. Dette skjer hyppigst hos de som allerede har gallestein i galleblæren. Svulster i bukspyttkjertelen eller i gallegangen kan også gi avløpshinder.

Den andre hovedårsaken til gulsott er sykdom i selve leveren. Den har stor reservekapasitet, men dersom en for stor del av levervevet er skadet, vil det ofte først oppdages som gulsott. Langvarig alkoholmisbruk er nok den hyppigste årsaken, med utvikling av skrumplever (cirrhose).

Leverbetennelse på grunn av virusinfeksjoner er en annen mulig årsak. Her finnes det flere typer, for eksempel hepatitt A og E som overføres via drikkevann eller matvarer, og hepatitt B og C, som skyldes blodsmitte.

Endelig kan medikamenter gi leverskade som fører til gulsott. Det vil vanligvis komme kort tid etter at du har startet med et nytt medikament.

Vil man merke andre ting også, sammen med gulsotten?

Ja, som regel vil du omtrent samtidig med gulfargen se at urinen blir mørkere, og avføringen lys. Gulsott vil dessuten kunne gi hudkløe.

Magesmerter, særlig oppe under høyre ribbebue, gir mistanke om sykdom i lever eller galleveier, og kommer ofte parallelt med gulsott uansett årsak. Både gallestein og leverbetennelse kan dessuten være ledsaget av feber.

Er dette noe jeg skal gå til legen med?

Ja, du skal kontakte lege straks du merker eller mistenker gulsott.

Hvis du har en kronisk leversykdom som gir stadige anfall med gulsott, stiller det seg noe annerledes, men når årsaken til gulsotten ikke er klarlagt, må det undersøkes nærmere - dette er en tilstand som det er viktig å finne årsaken til.

Hva kan legen gjøre?

Legen kan finne årsaken til at gulsotten er oppstått, og så gi behandling for den sykdommen.

Du kan ikke behandle deg selv. Ett unntak kan være alkoholisk leverbetennelse, som ofte kommer etter en periode med høyt alkoholforbruk. Dersom du avslutter drikkingen, kan dette av og til være nok til at tilstanden går tilbake uten ytterligere behandling. Dersom dette skjer, er det et kraftig varsko om at alkoholforbruket må opphøre.