Når en betennelsesprossess i leveren vedvarer, kaller vi den kronisk leverbetennelse.

Det finnes mange forskjellige typer og grader av kronisk leverbetennelse (hepatitt). Hissig betennelse fører til ødeleggelse av leveren, mens leverfunksjonen bevares ved fredelig kronisk betennelse.

Hva skyldes kronisk leverbetennelse?

Hepatitt virus B og C kan gi kronisk betennelse, gjerne etter en fase med akutt leverbetennelse. Dessuten kan kronisk leverbetennelse oppstå i forbindelse med det vi kaller autoimmune sykdommer.

Det er sykdommer med kronisk betennelsereaksjon som er forårsaket av at immunapparatet er aktivert, uten at vi riktig vet hvorfor. Dessuten kan stoffer som skader leveren gi kronisk leverbetennelse.

Alkohol er vanligste årsak til leverbetennelse av denne typen, men også løsemidler og miljøgifter kan gi slike skader ved langvarig eksposisjon. I sjeldne tilfeller med feil i stoffskiftet kan kronisk leverbetennelse oppstå som følge av opphopning av spesielle stoffer i leveren.

Hvem får sykdommen?

Som allerede nevnt kan sykdommen være et resultat av hepatitt B og C virus. Personer som er utsatt er derfor:

- narkomane
- homofile
- prostituerte
- personer med mange seksualpartnere

Pasienter som får overført blodprodukter eller transplantater er også utsatt, men med dagens grundige kontroll er denne risikoen meget lav.

Hvilke symptomer gir kronisk leverbetennelse?

Kronisk leverbetennelse gir gjerne slapphet og litt nedsatt almentilstand, forøvrig vil plagene avhenge av hvor aktiv betennelsen er.

Ved høy aktivitet kan man plages med både kvalme, dårlig matlyst og magesmerter. Fredelig kronisk leverbetennelse fører ikke nødvendigvis til alvorlig skade, mens hissig leverbetennelse fører til skrumplever.

Kronisk leverbetennelse ledsages ganske ofte av leddsmerter uten at det er synlige forandringer i leddene, og noen ganger av leddbetennelse.

Hvordan kan jeg så beskytte meg mot disse virus typene som kan gi kronisk leverbetennelse?

Du kan beskytte deg mot hepatittvirus B og C ved å ta følgende forholdsregler:

- Bruk kondom: For det første forhindres overføring i forbindelse med seksuell kontakt effektivt ved bruk av kondom.

- Bruk rene sprøyter: Det er viktig at narkomane unngår å bruke skitne sprøyter. Rene sprøyter fåes kjøpt reseptfritt på apotek i Norge på dagtid.

Det finnes også vaksine mot hepatitt virus.

Hva med personer som omgåes smittebærere, bør de vaksineres?

Ja, folk som kan utsettes for virussmitte gjennom arbeidet, for eksempel på utsatte poster i politi og helsevesen, og familiemedlemmer til pasienter med smittebærende hepatitt virus infeksjon kan vaksineres mot hepatitt. Likeledes bør det overveies ved lengre opphold i land der sykdommen er utbredt.

Videre bør det brukes hansker i forbindelse med behandling av blod og vevsvesker, ikke bare fra pasienter med kjent risiko.

Hvilke skadelige stoffer er det jeg må være forsiktig med?

For det første bør du unngå regelmessig bruk av alkohol og være forsiktig med å bruke høye doser med smertestillende tabletter som inneholder paracetamol i lengre tid. Rådfør deg med legen din om dette.

Det er også viktig å vite at gasser og damper som oppstår i forbindelse med produksjon av maling og lakk og enkelte plastprodukter kan skade leveren. Det er i dag strenge arbeidsmiljøkrav for slike produksjonsprosesser, og arbeidstagere må sikre seg at bestemmelsene følges opp både av bedrift og arbeidstagere gjennom verneombudet på bedriften.

Når er det grunn til å søke lege?

Symptomene ved kronisk leverbetennelse er oftest ukarakteristiske. Det kan være en følelse av ikke å være frisk, med slapphet og eventuelt nedsatt matlyst som bringer pasienten til lege.

Hos enkelte pasienter vil det være symptomer på akutt leverbetennelse først, med blant annet gulsott.

Hvordan finner legen ut om jeg har sykdommen?

Ved hjelp av blodprøver og ved å ta vevsprøve fra leveren.

Dette gjøres ved et lite innstikk gjennom huden med en tynn nål, i lokalbedøvelse. Vi tar imidlertid bare vevsprøve når blodprøvene tyder på leverbetennelse.

Hva er behandlingen?

Dette avhenger av årsaken.

Dersom den skadelig påvirkningen kan fjernes vil dette alltid være det viktigste. Ved enkelte virus typer som hepatitt C prøver vi idag ut nye medisiner som hemmer viruset direkte. Ellers brukes medikamenter som demper betennelsesprosessen.

De som har kronisk leverbetennelse må holde seg helt borte fra alkohol og medikamenter som kan skade leveren.

Hva kan jeg gjøre selv for å bli bedre?

I første rekke ved å følge legens råd.

Du bør spise vanlig kost så lenge du tåler det, og det har vist seg at karbohydratrike matvarer som for eksempel brød og poteter ofte tolereres bedre enn fett og protein. I praksis betyr det et kosthold i overenstemmelse med de generelle anbefalinger som gis til befolkningen idag.

Hvilke utsikter har jeg til å bli bra igjen?

Det avhenger helt av årsaken til leverbetennelsen, og hvor hissig den er.

Vi vet at sykdommen kan være alvorlig og føre til skrumplever. Når et skadelig stoff som alkohol er årsaken, vil leveutsiktene avhenge av om alkoholinntaket avsluttes. I såfall dempes betennelsesreaksjonen, og tilstanden bedres ofte overraskende godt.

Det er imidlertid vanskelig å si hvordan sykdommen vil forløpe, fordi det er så stor variasjon mellom de forskjellige typene og fra pasient til pasient.