De vanligste årsakene til skrumplever (cirrhose) er alkoholmisbruk og hepatitt.

Kroniske betennelsesprosesser i leveren fører til at leverceller går til grunne og erstattes med bindevev.

Etter som tiden går vil dette bindevevet trekke seg sammen, og når mesteparten av leveren på denne måten er omdannet til skrumpet arrvev, har sykdommen nådd det stadiet vi kaller skrumplever.

En skrumplever fungerer svært dårlig og fører til at blod fra tarmene som skal passere gjennom leveren får vanskeligheter med å slippe igjennom.

Hva skyldes skrumplever?

Man kan godt si at skrumplever er endestadiet for hissig, kronisk leverbetennelse uansett årsak.

De viktigste årsaker til skrumplever i vestlige land er alkoholmisbruk og virushepatitt, men det finnes en rekke andre mer sjeldne årsaker som for eksempel:

- betennelse utgått fra galleveiene
- aktivering av immunforsvaret av ukjent årsak
- yrkeeksposisjon for leverskadelige stoffer
- overforbruk av mulige leverskadelige medikamenter

I sjeldne tilfeller kan skrumplever forårsakes av feil i stoffskiftet som fører til opphopning av spesielle stoffer i blodet, som for eksempel jern og kopper.

Hvem får sykdommen?

I første rekke alkoholikere og de som har fått kronisk leverbetennelse som følge av virushepatitt. Narkomane, homofile, prostituerte og personer som har mange seksualpartnere er derfor risikogrupper.

Pasienter som får overført blodprodukter eller transplantater er også utsatt, men med dagens grundige kontroll er risikoen for slik overføring liten.

Hvilke symptomer gir skrumplever?

Skrumplever gir nedsatt allmenntilstand og avmagring.

Pasientene får ofte gulsott på grunn av nedsatt leverfunksjon og kan få blødningstendens.

Væskeansamling i buken gir stor mage, og det blir også ofte hevelse over anklene. Vekten kan derfor gå opp selv om pasienten er mager.

Utvidelse av årene som fører blod til leveren kan føre til alvorlige blødninger, særlig fra spiserøret. Dette fører til blod i avføringen og blodig oppkast.

Hvordan kan jeg så beskytte meg mot disse virus typene som kan føre til skrumplever?

Du kan beskytte deg mot hepatittvirus ved å ta følgende forholdsregler.

For det første forhindres overføring i forbindelse med seksuell kontakt effektivt ved bruk av kondom. Dernest er det viktig at narkomane unngår å bruke skitne sprøyter. Rene sprøyter fåes kjøpt reseptfritt på apotek i Norge på dagtid.

Det finnes vaksine mot hepatitt virus B.

Hva med personer som omgåes smittebærere, bør de vaksineres?

Ja, folk som kan utsettes for smitte gjennom arbeidet, for eksempel på utsatte poster i politi og helsevesen, og familiemedlemmer til pasienter med smittebærende hepatitt virus infeksjon bør vaksineres mot hepatitt B.

Likeledes bør det overveis ved lengre opphold i land der sykdommen er utbredt.

Videre bør det brukes hansker i forbindelse med behandling av blod og vevsvæsker, ikke bare fra pasienter med kjent risiko. Hepatitt B virus er meget smittefarlig.

Hvor mye alkohol må til for å få skrumplever?

Det er viktig å være klar over at grensen for hvor mye alkohol vi tåler er svært forskjellig fra person til person. Mens noen alkoholikere drikker store mengder i en årrekke uten å få skrumplever, får andre skader etter et moderat forbruk, og særlig hvis de har et jevnt daglig forbruk uten alkoholfrie dager.

Vi vet nå at kvinner lettere utvikler alvorlig organskade enn menn ved at skadene kan komme raskere og ved lavere alkoholkonsum. Vi vet også at de som har et dårlig kosthold er mer utsatt.

Hva er så et lavt og moderat forbruk?

La oss ta noen eksempler.

En halvliter pils eller to glass vin som tilsammen utgjør 250 milliliter vin, eller en og en halv drink brennevin etter norsk standard som tilsammen utgjør 60 milliliter, gir omtrent like mye alkohol hver, cirk 20 gram.

Om du inntar 20 gram alkohol hver dag, enten som øl, vin eller brennevin, vil faregrensen for leverskade være nådd for en del kvinner, mens en regner med at den tilsvarende grensen for menn ligger på 30-40 gram. Her vil selvsagt kroppsvekt også spille inn.

De fleste som utvikler skrumplever har imidlertid hatt et betydelig høyere konsum. Risikoen øker merkbart når det daglige konsum overstiger to til tre slike alkohol enheter daglig.

Hvordan finner legen ut om jeg har sykdommen?

Ved hjelp av sykehistorien, kliniske tegn og blodprøver.

I tillegg kan det av og til være nødvendig å ta vevsprøve fra leveren. Dette gjøres ved et lite innstikk gjennom huden i lokalbedøvelse. Det benyttes en tynn nål.

Hva er behandlingen?

Det er vanskelig å behandle skrumplever, og de tilbud vi har retter seg i første rekke mot de komplikasjonene som følger med.

Når væskeansamlingen i kroppen blir for stor kan dette behandles med vanndrivende midler, og vi har gode metoder til å stanse livstruende blødninger.

Levertransplantasjon benyttes i dag hos enkelte pasienter med skrumplever, men det er foreløpig en behandling beheftet med problemer, og det er kun et begrenset antall pasienter som egner seg for slik behandling.

Hva kan jeg gjøre selv for å bli bedre?

Det er lite du kan gjøre med skrumplever, bortsett fra å slutt å drikke dersom du fortsatt bruker alkohol.

Det er vist gjennom en rekke studier at leveutsiktene er mye bedre for dem som slutter å drikke, og at enhver behandling som forsøkes har mye dårligere effekt når pasienten fortsetter å drikke.

I mange tilfeller må man avstå fra behandling i slike tilfeller fordi behandlingen i seg selv kan være farlig hvis pasienten fortsetter å drikke alkohol.

Uansett årsak skal man holde seg helt borte fra alkohol og legemidler som kan være skadelig for leveren. Spør legen din hvis du bruker medisiner.