Hva er spiserørskreft?

Svulster i spiserøret utgår som regel fra slimhinnen. De vokser vanligvis slik at de etter hvert kan tette igjen åpningen inne i spiserøret. Svulstene kan sitte i hele spiserørets lengde. De er hyppigst hos menn, og i aldersgruppen over 50 år.

Hva er årsaken til denne krefttypen?

Vi vet dessverre ikke hva årsaken er, men vi kjenner en del risikofaktorer. De viktigste er røyking og alkoholsom begge gir sikker økning av risikoen for spiserørkreft, selv om det er snakk om langvarig forbruk før det oppstår noen risiko av betydning.

En annen årsak er betennelsesforandringer nederst i spiserøret som følge av langvarig spiserørsbetennelse. Dette kan etter hvert utvikle seg til kreft.

Er det noe jeg kan gjøre selv for å unngå å få det?

Ja, dette er en av de mange gode grunnene til å vise moderasjon når det gjelder alkohol og tobakk. Når det påvises slimhinneforandringer som kan utvikle seg til kreft, vil legen sørge for et kontrollopplegg videre, slik at en kan oppdage en eventuell kreftutvikling tidlig. Vi skal imidlertid huske at dette er en sjelden komplikasjon av spiserørsbetennelse, som jo er en vanlig lidelse.

Hvilke symptomer gir spiserørskreft?

Det typiske er svelgebesvær. Som regel starter det med at du har problemer med å svelge kjøttbiter og andre større ting, etter hvert kan det også bli vanskelig å få ned væske. Mange forteller at de har følelsen av at maten stopper opp i spiserøret. Dessuten vil man etter en tid få smerter bak brystbenet, og noen kan kaste opp blod. I tillegg til dette kommer de generelle symptomene som kreftsykdom gir, med vekttap, slapphet, appetittløshet og lav blodprosent.

Når bør jeg søke legehjelp?

Alle typer svelgeproblemer gir grunn til legebesøk, slik at det kan fastslås hva årsaken er. Det er mange ufarlige årsaker til svelgeproblemer, men dette er et viktig symptom som det er grunn til å få undersøkt. Det samme gjelder for så vidt smerter bak brystbenet og oppkast av blod, men ved spiserørskreft er det ofte svelgproblemene pasienten merker først.

Hvordan stiller legen diagnosen da?

De to viktigste metodene for å stille diagnosen er røntgen av spiserøret og tarmskopi, der vi titter ned med en bøyelig slange. Dette gir også mulighet til å ta vevsprøver, slik at vi kan få en sikker diagnose.

Er det noen behandling for dette?

Ja, avhengig av hvor langt kreften har fått utvikle seg, vil vi i en del tilfeller kunne operere vekk svulsten. I praksis er det ofte vanskelig å få vekk alt svulstvevet, og sykdommen har ofte spredt seg til andre organer når diagnosen stilles. Det er derfor vanskelig å helbrede sykdommen med operasjon. I tillegg til kirurgi kan det derfor være aktuelt med strålebehandling eller laserbehandling, slik at passasjen i spiserøret opprettholdes så lenge som mulig.

Hvordan er leveutsiktene?

På lang sikt er leveutsiktene dessverre dårlig ved denne formen for kreft.