Hva er tynntarmskreft egentlig?

Med tynntarmskreft mener vi ondartete svulster i tynntarmen. Det dreier seg oftest om svulster som oppstår i slimhinnen, men de kan også utgå fra muskel, bindevev eller lymfevev i tynntarmen.

Hvem får tynntarmskreft?

Dette er en meget sjelden sykdom. Det finnes enkelte medfødte tilstander som fører med seg økt risiko for tynntarmskreft, og pasienter som går med ubehandlet cøliaki i mange år har en viss økning av risikoen. Kronisk tynntarmbetennelse som også kalles Crohns sykdom regnes dessuten som en risikofaktor. Du kan lese mer om Crohns sykdom.

Hvorfor oppstår tynntarmskreft?

Vi kjenner ikke årsaken.

Hvilke symptomer gir tynntarmskreft?

Vi regner med at sykdommen tar mange år på å utvikle seg, og at svulsten må ha nådd en viss størrelse før den gir symptomer. Det er gjerne først når svulsten gir passasjehinder eller blødning at den gir symptomer. Passasjehinder fører til magesmerter, kvalme og brekninger, mens blødninger fører til slapphet på grunn av blodfattighet. Hvis blødningen er stor blir avføringen svart. Tynntarmskreft kan også føre til diarre. I sjeldne tilfeller danner svulstene hormoner som kan gi diarre, hodepine, og forskjellige andre symptomer.

Hva gjør legen for å stille diagnosen?

Når sykehistorien gir mistanke undersøker vi øvre og nedre del av tynntarmen med tarmskop, og resten med røntgen undersøkelse. Det kreves ofte operasjon for å få tatt vevsprøve.

Hva er behandlingen?

Dersom vi ikke finner tegn til spredning til andre organer fjernes svulsten ved operasjon der man samtidig tar bort en del av tynntarmen. Som oftest skjøtes tarmen sammen igjen slik at det ikke blir nødvendig med utlagt tarm. Ved enkelte sjeldne typer av tynntarmskreft kan det også være aktuelt med strålebehandling og cellegift.

Hvordan er leveutsiktene?

Det avhenger helt av hvor langt sykdommen har utviklet seg når den oppdages, og hva slags kreftceller det er.

Kan jeg gjøre noe for å unngå å få tynntarmskreft?

Vi har ingen råd som kan garantere deg mot å få tynntarmskreft. De som lider av medfødt polyppsykdom vil få tilbud om kontroll. Behandling og oppfølging av pasienter med medfødt polyppsykdom er sentralisert til medisinsk avdeling A på Rikshospitalet. En polypp er en svulst som er utgått fra slimhinnen og som oftest er godartet.