Hva er bukspyttkjertelen?

Bukspyttkjertelen sitter i mellomgulvet, like til siden for leveren, og bak magesekken. Den har to viktige funksjoner: Dels skiller den ut fordøyelsesenzymer som hjelper til å fordøye maten vi spiser, dels skiller den ut insulin i blodet, som regulerer omsetningen av sukker i kroppen.

Vet vi noe om årsaken til kreft i bukspyttkjertelen?

Nei, vi vet dessverre lite om årsaken. Det har vært diskutert om røyking eller kaffe kan spille inn, men det har vi ingen sikre holdepunkter for. Alkoholmisbruk kan også være en risikofaktor.

Hvilke symptomer gir en slik svulst?

Bukspyttkjertelen sitter dypt i magen, og består av løst vev. Det betyr at en svulst kan vokse en god stund i dypet av kjertelen uten at det gir noen lokale symptomer. Kreft i bukspyttkjertelen er en typisk snikende sykdom der pasienten kan fortelle om vekttap, ubestemmelig ubehag i magen, kanskje kvalme og oppkast, kanskje dårlig appetitt. Hvis du får magesmerter, vil disse ofte stråle ut i ryggen. Noen får diare et stykke ut i forløpet, etter hvert som kjertelfunksjonene begynner å svikte. Typisk for denne diareen er skummende lys avføring som lukter ubehagelig og som er vanskelig å skylle ned i toalettet. Det som ofte gjør at diagnosen blir stillet, er at svulsten vokser inn i gallegangene og hindrer utløpet av galle fra leveren, slik at pasienten får gulsott.

Hvilke ting er det spesielt viktig å være oppmerksom på da?

Som sagt, de fleste symptomene ved kreft i bukspyttkjertelen er lite spesifikke. Hvis du imidlertid over tid synes du merker trøtthet, slapphet, manglende matlyst og vekttap utenom det vanlige kan det være grunn til å få en generell helsesjekk. For øvrig er gulsott et viktig symptom som alltid må undersøkes nærmere. Det ledsages som regel av lys avføring og mørk urin, og noen ganger er det det du merker først.

Hvordan stiller legen en sikker diagnose?

Ultralydundersøkelse er en enkel og viktig undersøkelse som ofte gir god fremstilling av bukspyttkjertelen. Dersom du på den måten får mistanke om at det er noe galt i området, vil det ofte bli aktuelt med en såkalt ERCP-undersøkelse, dvs en kombinert tarmskopi- og røntgenundersøkelse der vi får fremstilt lever og bukspyttkjertel. Snittrøntgen av magen, såkalt CT, er også en nyttig metode ved mistanke om kreft i bukspyttkjertelen. Ved nålestikk med en tynn nål gjennom huden kan man av og til sikre seg en vevsprøve som kan avklare diagnosen.

Hvilke behandlingsalternativer er aktuelle?

Dessverre er det svært sjelden mulig å helbrede en svulst i bukspyttkjertelen. En sjelden gang kan det være aktuelt med en operasjon der en fjerner det meste av bukspyttkjertelen og også store deler av vevet rundt, men selv med en så omfattende operasjon er det få som overlever på lang sikt. Hvis gallegangene er klemt av, kan dette avlastes på ulike vis for å hindre gulsott med de plagene det medfører. For øvrig er det aktuelt med smertebehandling hos en del pasienter, men alt dette må diskuteres i det enkelte tilfelle.

Hvordan er leveutsiktene?

Leveutsiktene er dessverre dårlige for pasienter med denne diagnosen.