Koloskopi er en nyttig undersøkelse ved mistanke om kreft i tykktarmen eller andre tarmlidelser.

Undersøkelsen innebærer at man sjekker innsiden av tykktarmen med et bøyelig fiberoptisk rør som føres inn via endetarmsåpningen. I enden av røret er det et ørlite kamera. Gjennom røret som er cirka 13 mm tykt kan legen føre en tang og ta prøver av eventuelle mistenkelige områder.

I en norsk studie av over 60 000 personer som har fått utført koloskopi svarte en av tre at undersøkelsen var moderat eller svært smertefull. Smertene skyldes vanligvis at tarmen er slynget og kan ha trange områder som er vanskelige å passere. For å rette ut tarmen blåses det inn luft eller CO2. Instrumentets bevegelser vil sammen med luftinnblåsingen forårsake et strekk i tarmveggen som kan gi knipsmerter. Hvor ubehagelig undersøkelsen er, avhenger blant annet av hvem som utfører den. Andelen av pasientene som blir tilbudt smertestillende varierer mye.

- At en av tre pasienter opplever undersøkelse som smertefull, mener vi er en uakseptabelt høy andel, uttaler Øyvind Holme, overlege ved Medisinsk avdeling, Sørlandet sykehus til Tidsskrift for Den norske legeforening.

Han foreslår mer systematisk opplæring av dem som skal utføre koloskopi. I tillegg bør flere pasienter tilbyes smertestillende medisiner. Man bør velge medisiner som har maksimal effekt i løpet av få minutter. Midlene som hyppigst benyttes i dag lindrer først etter 10-15 minutter. Da er pasienten ofte ferdig undersøkt.

Kilde: Tidsskrift for Den norske legeforening