Spørsmål: Hva vil det si at medisinen har modifisert frisetting?

Svar: Modifisert frisetting innebærer at medisinen ikke frigjøres med en gang men enten gradvis eller på et bestemt sted i kroppen. Dette har ulike fordeler.

Ved at ikke alt det virksomme stoffet i tabletten tas opp i blodet samtidig får man en mer langvarig effekt. Medisiner som normalt må doseres tre ganger daglig for å trygge en jevn og tilstrekkelig virkning gjennom hele døgnet, kan i stedet tas en gang per dag. Dette blir blant annet brukt for å sikre langvarig smertelindring ved kreft.

Modifisert frisetting blir også brukt for å skåne magesekken mot medisiner som kan forårsake magesår. Medikamentet blir konstruert slik at det ikke løser seg opp når det er omgitt av magesyre, men når miljøet blir mer nøytralt lenger ned i tarmsystemet. Denne metoden blir benyttet ved en del betennelsesdempende medisiner som kan irritere slimhinnen i spiserør og magesekk.

Et annet bruksområde for modifisert frisetting er å oppnå effekt i bestemte deler av kroppen for eksempel en kreftsvulst, nervecellene hos mennesker med MS eller leddene hvis man lider av leddgikt. Ved at ikke alle organer blir utsatt for virkestoffet, kan dosen og derved virkningen øke.