Blindtarmen har muligens en funksjon, viser forskning.

Lenge har vi trodd at blindtarmen er overflødig. Nå viser en undersøkelse at det tilsynelatende unyttige organet kan ha en funksjon.

Blindtarmen kan nemlig være en tilfluktshavn for gode bakterier, ifølge forskere ved Duke University i USA.

Verner gode bakterier

Blindtarmen kan være et sted som gir ly og trygge omgivelser til et reservelager med gunstige bakterier.

Når en uheldig endring i tarmenes bakterieflora, vil gode bakterier gjemt i blindtarmen innta fordøyelsessystemet og bekjempe de skadelige bakteriene, tror forskerne.

Selv om studien ikke entydig bekrefter denne teorien, mener forskerne at forklaringen er meget sannsynlig basert på ny viten om bakterienes viktige rolle i tarmene.

Ufarlig fjerning

Doktorer har lenge fundert over hvilken funksjon blindtarmen egentlig har ettersom personer som har fått blindtarmen klarer seg helt fint.

Forskerne tror dette kan forklares med at vi i industrialiserte samfunn med gode hygieniske levevilkår ikke trenger et reservelager med gode bakterier. Derfor fører ikke fjerning av blindtarmen til helseproblemer i vår del av verden.

Kilder:
Web MD
Journal of Theoretical Biology 2007

Foto: © iStockphoto.com/aldra