Kolera rammer ikke bare befolkningen i utviklingsland, men er mer utbredt enn tidligere antatt.

Rundt 90 prosent av alle tilfeller med kolera er så milde at de ofte blir forvekslet med akutt diaré, mener Verdens helseorganisasjon (WHO).

Kolera er en infeksjonssykdom som rammer mage- og tarmsystemet. Den er forårsaket av bakterien vibrio cholerae og smitter vanligvis fra avføring gjennom forurenset drikkevann eller mat. Sykdommen kan føre til diaré og uttørring, og uten behandling kan væsketapet i verste fall være dødelig.

Underrapportering

Hvert år blir 100 000–300 000 tilfeller med kolera rapportert til WHO. Organisasjonen mener at det virkelige antallet sannsynligvis er mellom tre og fem millioner mennesker årlig. 120 000 av disse omkommer.

Tidligere trodde en at det kun var mennesker i fattige områder uten tilgang på rent drikkevann som ble rammet av kolera. WHO mener at dette ikke lenger er tilfelle.

Vi reiser mer og lengre enn tidligere. Mennesker fra rike, vestlige land drar oftere til tropiske områder. Økt innvandring fra fattige land fører også til at ikke-vestlige personer besøker sitt opprinnelige hjemland med fare for å bli smittet.

Hjem igjen bringer turistene med seg smitte. Den økte forekomsten av hjelpearbeidere og militære styrker som arbeider på steder hvor infeksjonssykdommen er utbredt, representerer også en viktig kilde for "importert" kolera.

WHO antar at langt flere reisende blir smittet enn anntatt. Kun de mest alvorlige tilfellene blir rapportert. Mildere infeksjoner kan være vanskelig å oppdage siden symptomene ligner dem ved andre diarésykdommer og sjelden fører til store helsekomplikasjoner.

Underrapportering av kolera legger hindre i veien for arbeidet med å forebygge og kontrollere sykdommen, melder WHO. En er nødt til å vite hvor utbredt kolera egentlig er. Før det skjer, er det umulig å fastslå omfanget av problemet og hvilke tiltak som må iverksettes. Nøyaktige data er også nødvendige for helsepersonell som vaksinerer reisende, slik at de kan bedømme smitterisikoen i ulike områder.

Koleravaksine

Har du planer om å dra til land hvor kolera er utbredt, bør du ta noen forhåndsregler for å unngå smitte. Koleravaksinen (Dukoral) gir god beskyttelse og reudserer risikoen for å "importere" sykdommen hjem igjen.

Enkelte personer er mer utsatt for infeksjoner enn andre og bør vaksineres før avreise til kolerarammede områder. Det gjelder blant annet:

- personer som skal være lenge borte
- backpackere
- pasienter med helsetilstand som kan forverres ved diaré
- hjelpepersonell
- helsepersonell
- miltære styrker
- personer som har mye kontakt med lokalbefolkningen

E.coli-bakterien er som regel også vanlig i land hvor kolera er utbredt. Reisende bør derfor vaksineres mot diarésykdommer som skyldes både denne bakterien og kolerabakterien.

Kilde: The Lancet