Spørsmål: Trenger man blindtarmen til noe eller går det helt fint å fjerne den?

En kveld for omtrent to måneder siden fikk jeg vondt i magen og feber. Lege ble tilkalt, og han mente jeg hadde en form for blærekatarr. Han hadde med seg antibiotikatabletter, men jeg ble bare verre og verre. Mannen min tilkalte derfor lege på nytt som la meg inn på sykehus. Det viste seg at jeg hadde en kraftig blindtarmbetennelse og ble operert nesten med en gang. Etterpå har jeg vært veldig slapp og trett, men er nå jeg sånn noenlunde i form og har så vidt begynt å arbeide.

Svar: Blindtarmen er et rørformet lite vedheng festet til begynnelsen av tykktarmen. Ettersom den er nederst i venstre i magen får man etter hvert vondt her hvis blindtarmen blir betent. De første timene er smertene mer diffust omkring navlen eller andre steder, og diagnosen kan være vanskelig.

Enkelte dyrearter, deriblant aper og gnagere, har også blindtarm. Hos disse er den relativt større enn hos mennesker og synes å være av betydning i fordøyelsen av cellulose (trefiber). Det finnes imidlertid mange dyr uten blindtarm som greit fordøyer cellulose, så det er ikke en sikker forklaring på dette vedhengets funksjon. Uansett inngår trefiber ikke lenger i vårt kosthold, og man tenker derfor blindtarmen trolig vil forsvinne etter hvert.

En annen teori er at blindtarmen fungerer som en utkikspost for vårt immunsystem. Slimhinnen i tarmen er meget selektiv og slipper normalt bare igjennom det kroppen kan nyttiggjøre seg av væske og næringsstoffer. Samtidig er det ønskelig å holde et øye med hva som passerer av annet materiale. Derfor har vi en rekke avgrensete ansamlinger av immunceller nedover i tarmen. De omtales gjerne som Peyerske flekker og sjekker kontinuerlig tarminnholdet for fremmedlegemer og bakterier. Det er holdepunkter for at blindtarmen er en variant av en slik flekk. Det ser ut til at den er av størst betydning tidlig i livet, for da er den størst. Med økende alder skrumper blindtarmen noe inn, og du trenger ikke bekymre deg over at den nå er fjernet.