Balanseproblemer er en følelse av å være i ubalanse eller å ville falle. Plagene kan være så uttalte at man går synlig ustøtt, men kan også være bare en indre følelse av ustøhet. Plagene er spesielt hyppige hos eldre mennesker. Balanseproblemer er vanligvis noe annet og mere enn angst.