Balanseproblemer er en følelse av å være i ubalanse eller å ville falle. Plagene kan være så uttalte at man går synlig ustøtt, men kan også være bare en indre følelse av ustøhet. Plagene er spesielt hyppige hos eldre mennesker. Balanseproblemer er vanligvis noe annet og mere enn svimmelhet.

Hva kommer balanseproblemer av?

God balanse krever normal hudfølelse i fotsålene med god bakkekontakt, normal muskelstyrke og koordinasjonsevne, normal synskontroll av bevegelsene, og normale likevektsapparater. Balanseproblemer kan opptre ved enhver sykdom som forstyrrer disse funksjonene eller samspillet mellom dem. Balanseproblemer kan også ha rene psykiske årsaker som angst.

Balanseforstyrrelser kan også ha sammenheng med en stiv og smertefull nakke.

Balanseproblemer hos eldre er vanligvis en blanding av aldersforandringer i likevektsorganene, aldersbetinget synsnedsettelse, dårlig hudfølelse i fotsålene, og en naturlig angst for å falle. I tillegg kan også faktorer som generelt svakere muskulatur og problemer med knær og hofteledd spille en rolle.

Når bør jeg gå til lege dersom jeg har balanseproblemer?

Ved uttalte balanseproblemer, spesielt dersom det også opptrer andre symptomer som f.eks. nummenhet i fotsålene eller styringssvikt i armer og ben, bør du oppsøke lege.

Er det noen undersøkelser jeg kan gjøre selv?

Nei, men hvis du bruker briller eller kanskje burde gjøre det, bør du eventuelt få undersøkt synet hos en optiker eller eventuelt en øyenlege.

Ved hvilke sykdommer opptrer balanseproblemer?

Balanseproblemer kan opptre ved f.eks. nervebetennelser som forstyrrer muskelkraft og hudfølelse i føttene; ved angst.