En ansiktslammelse opptrer vanligvis bare på en side og skyldes sykdom eller skader.

Det blir vanskelig å smile, talen blir utydelig, tyggingen blir vanskelig og det kan bli vanskelig å lukke øyet skikkelig.

Hva kommer ansiktslammelse av?

Ansiktslammelser har hovedsaklig tre årsaker:

- For det første kan det være en skade i det hjernesentret som styrer ansiktsmuskulaturen; lammelsen er da som regel mest uttalt omkring munnen, mens øyet kan lukkes rimelig bra.

- For det andre kan det være en skade av den ansiktsnerven som fører nerveimpulser fra hjernen til musklene; lammelsen er da som regel svært tydelig og like uttalt omkring øyet som omkring munnen.

- For det tredje kan det være en sykdom i selve musklene; lammelsene kommer da langsomt og rammer begge sider av ansiktet og svelget.

Når bør jeg gå til lege dersom jeg har ansiktslammelse?

Dersom du får en plutselig ansiktslammelse, bør du umiddelbart søke lege for å få avklart årsaken til lammelsen.

Dersom lammelsene kommer langsomt i løpet av dager eller uker, bør du også søke lege, men dette haster da ikke på dagen.

Er det noen undersøkelser jeg kan gjøre selv?

Du bør legge merke til om du kan lukke øyet på den lamme siden eller ikke, om smaken har forandret seg, om tungen kan strekkes rett frem ut av munnen.

Kjenn etter om du har symptomer andre steder i kroppen.

Ved hvilke sykdommer opptrer ansiktslammelse?

Plutselig total ansiktslammelse skyldes som oftest hva man antar er en betennelse i ansiktsnerven. Man finner vanligvis ingen spesiell årsak til denne betennelsen og lammelsene går stort sett tilbake i løpet av uker, eventuelt måneder.

Plutselig delvis ansiktslammelse hos en yngre person kan skyldes en betennelsestilstand i hjernen, som for eksempel multippel sklerose. Hos eldre er årsaken som oftest et hjerneslag.

Ensidig ansiktslammelse som utvikler seg gradvis, kan skyldes en hjernesvulst. Når det langsomt kommer lammelser i begge ansiktshalvdeler, kan årsaken være en spesiell type muskelsvinn.