Hva kommer hukommelsestap av?

Hukommelsestap (amnesi) er nedsatt evne til å gjenkalle hva som tidligere har hendt og hva man tidligere har lært. Korttidshukommelsen rammes oftest. Det innebærer at man ikke husker ting som nylig har hendt, mens langtidshukommelsen er intakt og man kan huske ting fra for eksempel barndommen.

Hukommelsestapet kan være totalt, eller være slik at man bare husker deler av hva som har hendt en viss periode.

Det man på folkemunne kaller dårlig hukommelse, skyldes som oftest at man ikke hører etter eller konsentrerer seg om hva man ser eller hører.

Slike hukommelsesproblemer opptrer derfor også når man for eksempel har kroniske smerter eller annen sykdom som tar bort det overskuddet man trenger for å konsentrere seg og for å huske.

Hva kommer hukommelsestap av?

Når ting skjer, lagres minnet umiddelbart i korttidshukommelsen. Det tar imidlertid en stund før minnet overføres til langtidshukommelsen for varig lagring.

Hvis sykdomer eller skader forstyrrer hjernens evne til å overføre minner fra korttidshukommelsen til varig lagring, oppstår hukommelsestap.

Minnet fester seg ikke, det glir over i glemselen og man har husker ikke det som har skjedd.

Når bør jeg gå til lege dersom jeg har hukommelsestap?

Plutselig innsettende hukommelsestap kan være tegn på alvorlig sykdom i hjernen og du bør derfor med en gang gå til lege.

Hvis hukommelsesproblemene utvikler seg langsomt, bør du også snakke med legen om dette, men dette haster da ikke. En pårørende bør altid være med til legen i slike situasjoner.

Er det noen undersøkelser jeg kan gjøre selv?

Legen er helt avhengig av gode opplysninger fra deg eller dine pårørende.

Du bør derfor tenke gjennom hva du ikke husker, hvilket tidsrom det dreier seg om, om det har vært andre tegn til at noe er galt eller om det har vært noen utløsende årsak til hukommelsestapet.

Ved hvilke sykdommer opptrer hukommelsestap?

Hvis plutselig tap av korttidshukommelsen opptrer som eneste symptom, er dette vanligvis en godartet tilstand, på fagspråket kalt transitorisk global amnesi.

Personen kan da virke lett forvirret, husker ikke fra det ene øyeblikket til det andre, men gjenkjenner sine omgivelser og andre ting som er lagret i langtidshukommelsen. Det hele glir vanligvis over i løpet av noen timer.

Hos underernærte alkoholikere opptrer ofte en plutselig forvirringstilstand med hukommelsessvikt og ustø bevegelser i armer og ben, på fagspråket kalt Korsakoff's syndrom. Dette er en alvorlig tilstand som krever umiddelbar legebehandling. Plutselig hukommelsestap kan også opptre ved endel psykiatriske sykdommer.

Ved hjernerystelser opptrer altid hukommelsestap for en tid like før og etter hodeskaden.

Forstyrret hukommelse opptrer hos personer med Alzheimers sykdom eller senil demens.