Når hjernesvulster vokser, forårsaker de økt trykk inne i hodet.

Hjernesvulst, på fagspråket kalt tumor cerebri, er som navnet sier svulst i hjernen.

I tillegg til de egentlige hjernesvulstene som ligger inne i selve hjernen, så finnes også noen som ligger utenpå hjernen, hvorav de vanligste utgår fra nerver eller fra hinnene som omgir hjernen.

Felles for dem alle er at fordi hodeskallen ikke har evne til å utvide seg, så vil svulstene når de vokser fortrenge normalt hjerne- og nervevev og forårsake økt trykk inne i hodet. Hva som gjør at enkelte utvikler slik svulst, er ikke kjent.

Hvordan får jeg mistanke om at jeg har hjernesvulst?

Symptomer på hjernesvulster kan være:

- gradvis økende hodepine, spesielt intens om morgenen
- kvalme
- oppkast
- utvikling av lammelser
- endret hudfølelse i deler av kroppen
- plutselig epileptisk anfall

Dersom du utvikler en eller flere av de nevnte symptomene, så bør du oppsøke lege snarest.

Hvordan finner legen ut om jeg har hjernesvulst?

Ved mistanke om hjernesvulst bør du undersøkes nøye hos lege med grundig nevrologisk undersøkelse og med mer avansert røntgenundersøkelser.

Ved datastyrte spesialundersøkelser som computertomografi og magnettomografi, får en et detaljert bilde av hjernen og eventuell svulst. I enkelte tilfelle er det også nødvendig å undersøke svulstens blodforsyning med kontrastrøntgen.

Hva er behandlingen for hjernesvulst?

Der hvor svulsten er tilgjengelig for operasjon, så vil en i de fleste tilfeller anbefale det. Hvis svulsten er godartet, er dette den eneste nødvendige behandlingen.

Dersom svulsten er ondartet, så kan det også være aktuelt med strålebehandling eller cellegift.

Blir jeg frisk av hjernesvulst?

Det finnes flere typer hjernesvulster.

De godartede svulstene vokser ikke inn i hjernevevet. De lar seg oftest fjerne helt ved operasjon, og derfor er prognosen god.

Det finnes også flere typer ondartede svulster og disse har forskjellig prognose. De minst ondartede svulstene vokser langsomt og pasienten kan leve i mange år og være relativt lite plaget. Ved den mest ondartede formen vil utviklingen gå raskt og døden kan inntre etter få måneder.