Humor en en viktig kilde til glede og sosialt fellesskap og kan være en fin avledning fra prøvelser og gjøre det enklere å leve. Humor og latter styrker immunforsvaret , gir energi, reduserer smerte og demper stress.


En ny studie belyser hvordan den humoristiske sansen kan endres ved demens. 48 personer med ulike typer demens ble sammenlignet med 21 friske personer på samme alder. Alle besvarte et spørreskjema som kartla hva slags humor deltagerne satte mest pris på nå og 15 år tidligere. Spørreskjemaet til deltagerne med demens ble fylt ut av pasientens nære venner og familie. Humoren var inndelt i tre grupper: slapstick (Mr. Bean), satirisk (Ja vel, statsminister) og absurd (Monty Python). De to siste formene for humor var i liten grad en kilde til glede hos personer med demens, men både de friske og de demente deltagerne satte stor pris på slapstick humor.

– Resultatene av denne studien samsvarer godt med mine kliniske erfaringer, uttaler Knut Engedal, som er professor emeritus ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus til Tidsskrift for Den Norske legeforening. - Helsepersonell og pårørende bør være seg bevisst at pasienter med demens ofte har endret sans for humor.

I studien framkom at endringen kan være et tidlig tegn på demens og kan være merkbart opptil ni år før andre symptomer på kognitiv svikt.

Kilder:

Tidsskrift for Den Norske legeforening nr. 2 – 2016.

Journal of  Alzheimer´s Disease