Spørsmål: Min mann har fått diagnosen Parkinsons sykdom i forbindelse med at han har begynt å skjelve i den venstre hånden og få litt dårligere kontroll over den. Denne armen svinger heller ikke helt med når han går. Den bare henger der på en måte. Ved hjelp av medisiner har han det ganske bra, det vil si han er i full jobb, men han er blitt litt ru og svak i stemmen. Kan det også skyldes Parkinson?

 Svar: En av 40 personer over 65 år er rammet av Parkinsons sykdom. Typiske symptomer er stivhet i muskulaturen og problemer med å sette i gang bevegelser. Skjelving, først og fremst i hendene er alminnelig. Nedsatt medsving i den affiserte armen ved gange, slik du beskriver, er typisk. Symptomene kan være til stede i ulik grad, men begynner oftest på den ene siden av kroppen. Etter hvert rammes begge sider. Parkinsons sykdom skyldes at hjerneceller som produserer signalstoffet dopamin slutter å virke. Som regel kan man ikke påvise noen sikker årsak til at dette skjer, men iblant er forklaringen langvarig bruk av medikamenter mot psykiske lidelser. Behandlingen er først og fremst tabletter som øker hjernens innhold av dopamin. Det lindrer mange av symptomene, men kurerer ikke sykdommen. Omkring 9 av 10 personer med Parkinsons sykdom vil før eller siden få vansker med å utrykke seg. Typisk er lavt, monotont stemmeleie, heshet, problemer med å finne ordene, lang tid på å svare og nedsatt mimikk. Det er nærliggende å tenke at dette er årsaken til at stemmen hans er blitt litt ru. Studier har vist at tidlig behandling hos logoped kan øke stemmestyrken, bedre mimikken, gi tydeligere tale, raskere taletempo og økt livskvalitet. Alle personer med Parkinsons sykdom har rett til hjelp hos logoped. Jeg foreslår derfor at mannen din snakker med legen sin om stemmeforandringene som du har lagt merke til slik at dere får klarhet i hva de skyldes og eventuelt en henvisning til logopedisk behandling.