Spørsmål: Hva kan jeg forvente meg når partneren min har fått Parkinsons sykdom. Han er i begynnelsen av 60 årene og har forandret seg. Er dette vanlig? Hvordan blir sykdommen utredet? Hva er prognosen? Og hva med bilkjøring når han sovner når han setter seg ned?

Svar: En av 40 personer over 65 år er rammet av Parkinsons sykdom. Typiske symptomer er stivhet i muskulaturen og problemer med å sette i gang bevegelser. Skjelving, først og fremst i hendene er alminnelig. Nedsatt medsving i den affiserte armen ved gange er typisk. Symptomene kan være til stede i ulik grad, men begynner oftest på den ene siden av kroppen. Etter hvert rammes begge sider. Diagnosen stilles først og fremst på bakgrunn av symptomene. Noen ganger kan bildeundersøkelser (MR, CT, Dat Scan) av hjernen være aktuelt for å utelukke andre hjernesykdommer.

Parkinsons sykdom skyldes at hjerneceller som produserer signalstoffet dopamin slutter å virke. Som regel kan man ikke påvise noen sikker årsak til at dette skjer, men iblant er forklaringen langvarig bruk av medikamenter mot psykiske lidelser. Behandlingen er først og fremst tabletter som øker hjernens innhold av dopamin. Det lindrer mange av symptomene, men kurerer ikke sykdommen. Effekten av dopamintilførsel er også til nytte for å stille diagnosen.

Sykdommen kan gi både innsovningsvansker om kvelden og økt søvnighet på dagtid. Plutselig søvntrang der personen sovner uten forvarsel er også en bivirkning av medisiner som ofte brukes mot Parkinsons sykdom. Dette kan medføre risiko for å sovne ved bilkjøring med alvorlige ulykker til følge. Jeg foreslår at du og din partner snakker med hans lege om denne problemstillingen, og at din partner avstår fra å kjøre bil inntil videre av hensyn til hans egen og andres sikkerhet.

Ulike psykiske plager og mentale endringer er vanlige ved Parkinsons sykdom og er samlet et stort problem både for pårørende og for den som har sykdommen. Endringene skyldes biokjemiske endringer i hjernen, bivirkninger av behandlingen og frustrasjon og sorg over å være rammet av en uhelbredelig kronisk lidelse som gradvis forverres. Angst og depresjon forekommer hos 20-40 prosent. Redusert motivasjon og aktivitetsnivå samt svekkete følelser er tilsvarende hyppig. Tendens til synshallusinasjoner og vrangforestillinger er også alminnelig. Kognitiv svikt (= svekket konsentrasjon, oppmerksomhet, beslutningsevne, hukommelse) kan påvises hos en av tre personer med Parkinsons sykdom allerede når diagnosen stilles og hos åtte av ti i siste fase av sykdommen.

Fra Norges Parkinsonforbund (www.parkinson.no eller telefon: +47 22 00 83 00) kan dere få god informasjon om sykdommen og råd og tips som kan gjøre hverdagen lettere.