Spørsmål: Hvorfor er vi kilne, og hva er grunnen til at noen er mye mer kilne enn andre? Hvorfor kan man ikke kile seg selv?

Svar: Det er ulike teorier på hvorfor vi er kilne. Man har inndelt kilenhet i to typer. Den ene utløses av meget lett berøring av et hvert  område på huden, for eksempel med en fjær, og kan framkalle en kilende eller kløende følelse. Ubehaget lindres ved å bestemt stryke over eller klø på huden. Denne formen for kilenhet forekommer hos mange dyrearter og antas å være en beskyttelse mot maur, mygg, biller og andre innsekter.

Den andre formen for kiling innebærer kraftigere berøring og gjentatte trykk mot spesielle områder på kroppen. Denne varianten utløser ofte latter mens man forsøker å stoppe kilingen. Det er kun mennesker, muligens med unntak av rotter, som er kilne på denne måten. Fotsåler, knehaser, lysker, magen, armhuler og halsen er spesielt utsatt. Forskere har spekulert på om manøvrene vi gjør for å avverge kiling kan være naturlig trening i selvforsvar ettersom de områdene hvor man gjerne er mest kilne (for eksempel magen og halsen) også er spesielt sårbare ved et fysisk angrep. Dette er kanskje en litt pussig forklaring, men ved nærmere ettertanke kan det være noe i den. Forskere påpeker at kiling også bidrar til å knytte bånd mellom mennesker. Kiling forutsetter kontakt med vitale områder av kroppen. Tilgang til disse områdene kan være en tillitserklæring mellom foreldre, barn, søsken, venner og kjærester.

Menn og kvinner er like kilne, men hvorfor noen mennesker reagerer mer på slik berøring enn andre, vet man ikke. Muligens spiller vedkommende sin personlighet en rolle. De som er litt skvetne, impulsive, temperamentsfulle antas å være mer kilne enn mennesker med et roligere gemytt.

Grunnen til at man ikke kan kile seg selv er at «vellykket» kiling forutsetter en viss grad av uforutsigbarhet. Rask, plutselig og uventet kontakt er derfor mer virksomt enn langsom berøring. Ettersom hjernen vet nøyaktig hva den har i vente hvis man forsøker å kile seg selv, uteblir følelsen av å bli kilt.