Spørsmål: Min kone har Parkinsons sykdom. Hun fikk diagnosen for to år siden på grunn av skjelving i den venstre hånden. Jeg har forstått at Parkinson er ulik fra person til person, og det ikke er mulig å stoppe sykdommen, men er det mulig å forutsi utsiktene for den enkelte?

Svar: Parkinsons sykdom er kjennetegnet av langsomt tiltagende stivhet i muskulaturen og problemer med å sette i gang bevegelser. Skjelving, først og fremst i hendene er alminnelig. Nedsatt medsving i den affiserte armen ved gange er typisk. Symptomene begynner oftest på den ene siden av kroppen. Etter hvert rammes begge sider. Søvnvansker og depresjon er vanlig. Svimmelhet, svelgvansker, vannlatingsproblemer, forstoppelse og ereksjonssvikt forekommer. Senere i sykdomsforløpet rammes en del av demens og andre psykiske symptomer. Hvilke symptomer som er mest framtredende varierer fra person til person. 

Parkinsons sykdom skyldes at hjerneceller som produserer signalstoffet dopamin slutter å virke. Som regel kan man ikke påvise årsaken til at dette skjer. Diagnosen stilles først og fremst på bakgrunn av symptomene. Bildeundersøkelser (MR, CT, Dat Scan) av hjernen kan være aktuelt for å utelukke andre hjernesykdommer.

Du har rett i at det foreløpig ikke finnes behandling som stopper sykdommens utvikling, men med medisiner og fysisk aktivitet kan man som regel dempe symptomene i betydelig grad og bevare god kroppsfunksjon. Hos noen avtar effekten av behandlingen etter 5-7 år, mens andre opprettholder et godt funksjonsnivå i over 30 år. Leveutsiktene for mennesker med den vanligste varianten av Parkinsons sykdom er cirka to år kortere enn jevnaldrende. I en norsk studie ble 230 personer med Parkinson fulgt i 12 år. I gjennomsnitt var deltakerne 65 år da de fikk påvist sykdommen, og de levde til de var 81 år.