Spørsmål: På Internett har jeg sett videoer der personer med Parkinsons sykdom som får medisinsk marihuana blir friske i løpet av få minutter. Hvorfor finnes ikke denne muligheten i Norge?

Svar: Parkinsons sykdom er kjennetegnet av langsomt tiltagende stivhet i muskulaturen og problemer med å sette i gang bevegelser. Skjelving er alminnelig. Symptomene begynner oftest på den ene siden av kroppen. Etter hvert rammes begge sider. Sykdommen skyldes at hjerneceller som produserer signalstoffet dopamin slutter å virke. Som regel kan man ikke påvise årsaken til at dette skjer, men iblant er forklaringen langvarig bruk av medikamenter mot psykiske lidelser.

Cannabis (THC) er stoffet som forårsaker rus ved inntak av hasj eller marihuana. I hjernen er det reseptorer for THC, spesielt i et av områdene som har nedsatt funksjon ved Parkinsons sykdom. Studier der man har forsøkt å finne ut om cannabis kan lindre noen av sykdommens symptomer har gitt motstridende resultater og har vært av lav forskningsmessig kvalitet. I studier der man sammenlignet cannabis med et uvirksomt middel (placebo) fant man ingen sikker effekt mot symptomer på Parkinsons sykdom.

Det er viktig å veie mulige fordeler opp mot risikoen for bivirkninger. Kvalme, svimmelhet, humørforandringer, hallusinasjoner samt svekkete intellektuelle evner forekommer. Av spesiell bekymring er også muligheten for påvirkning av balansen. Videre er det en risiko for at medisinsk marihuana endrer effekten av andre medisiner. Dette er spesielt viktig for mennesker med Parkinsons som ofte trenger flere ulike medikamenter. Langvarig bruk av marihuana er også forbundet med økt risiko for psykiske lidelser og lungekreft.