Spørsmål: Finnes det en enkel undersøkelse som man kan gjøre for å finne ut om man blir dement når man blir eldre?

Svar: Om lag 80 000 mennesker i Norge lider av demens. Typisk er nedsatt evne til å holde rede på hendelser, avtaler og beskjeder av nyere dato. Opplevelser og minner fra tidligere i livet er bedre bevart. Stedsans og evnen til å utføre alminnelige oppgaver som husstell, matlaging og handling vil ofte være svekket. Endret personlighet med avtagende dømmekraft og redusert innsikt er vanlig. Mange sliter også med angst og depresjon.

Endringer i hjernens størrelse og i bestemte områder av hjernen (blant annet hippocampus) kan ses mange år før et menneske utvikler andre tegn til demens. Blodprøver (ulike gentester og varianter av apolioprotein E) kan også indikere økt risiko for å utvikle demens senere i livet. Det samme kan registrering av hjernes elektriske aktivitet (EEG) eller måling av proteiner (tau og betaamyloid) i væsken som omgir hjernen og ryggmargen. En indikasjon på sannsynlighet for å utvikle demens får man også med skjemaer der det gis poeng for livsstilsfaktorer som varighet av utdannelse, fysisk aktivitet og kroppsvekt og medisinske diagnoser som blodtrykk, kolesterol, diabetes og hjertesykdom. Enkle skjemaer som evaluerer hukommelse og intellektuelle ferdigheter er også nyttige. Alle testene og undersøkelsen har feilmargin og gir derfor ikke et sikkert svar. En viss andel av dem man tester kan derfor i mange år feilaktig tro at de kommer til å bli demente. På den annen side kan en indikasjon på økt demensrisiko føre til at man blir mer fysisk aktiv, spiser sunnere og får kontrollert kolesterolnivå og blodtrykket.

En årsak til at det er vanskelig å utvikle medisiner som har god virkning ved demens er at endringene i hjernen ofte har kommet langt innen man får merkbare symptomer. Sett fra et forskningsmessig ståsted er det ønskelig å vite hvem som senere i livet vil bli dement slik at man kan forsøke å påvirke de nedbrytende prosessene i hjernen. Foreløpig er ikke testene tilstrekkelig følsomme og presise.