Hvis en person plutselig får problemer med å snakke, smile og/eller løfte armene, kan du redde liv ved å ringe 113.


Hjerneslag fører ofte til store skader og har høy dødelighet hvis behandlingen ikke starter i tide. Får derimot pasienten raskt medisinsk hjelp, er prognosene gode. En rekke studier har vist at pasienter som får behandling innenfor de første 60 minuttene har best leveutsikter. Hvert minutt teller!

Hurtig innsettende akutt behandling med blodproppoppløsende middel (trombolyse) er avgjørende for gode resultater hos pasienter med hjerneslag. I noen tilfeller er behandling med fisking av blodpropp (trombektomi) nødvendig.

En fersk doktorgrad av spesialist i nevrologi Rajiv Advani viser betydningen av at folk flest kjenner igjen symptomer på hjerneslag og reagerer raskt.

- De pasientene som kommer raskest til sykehus, er de som blir syke ute blant mange mennesker. For eksempel i et handlesenter eller på møter. Årsaken er at det ofte er noen til stede som er våkne og kjenner igjen symptomene, og kan ringe 113, sier han.

Som ledd i doktorgraden gjennomføre Helse Vest en informasjonskampanje om symptomer på hjerneslag og betydningen av å ringe medisinsk nødtelefon. Kampanjen førte til at flere pasienter ble lagt inn og fikk akutt behandling. Trombolyseraten etter kampanjen var på 46 prosent, det vil si at nesten halvparten av alle pasienter med akutt hjerneslag fikk akutt behandling.

Symptomer du skal være oppmerksom på er

  • hvis en person brått smiler skjevt
  • har problemer med å løfte armene
  • har språkvansker og ikke finner ord.

Les mer: Hjerteflimmer – den sterkeste risikofaktoren for hjerneslag.

Kilde: «Redd hjernen», kommunikasjonsrådgiver Anne-Grete Melkerud, Sykehuset Østfold, www.sykehuset-ostfold.no/nyheter/redd-hjernen