Om ett år vil bevegelseshemmede i EU fly bedre. Nytt EU-direktiv lover gratis assistanse og forbyr diskriminering

Dagens moderne flyplasser med mange terminaler og store avstander, er stressende for alle. Men for bevegelseshemmede er nok stressnivået betydelig høyere.

Om ett år vil alle funksjonshemmede og eldre få tilbud om gratis transport på alle EU-flyplasser og gratis assistanse om bord på flyene.

Det tredelte direktivet slår fast at bevegelseshemmede skal få:
1. Lik behandling som andre.
2. Gratis transport inne på flyplassen.
3. Gratis assistanse av spesialtjenester om bord.

Det første punktet er allerede iverksatt. Det vil si at flyselskap ikke lenger kan nekte personer å fly fordi de er bevegelseshemmet.

Fra og med 26. juli neste år vil bevegelseshemmede også ha krav på gratis transport på flyplasser og flyselskapene må gjøre det gratis å ta med spesialtjenester som rullestol og førerhund om bord.

50 millioner europeere er bevegelseshemmede. 700 000 av disse er nordmenn.

Unntak til direktivet er kun tillatt i tilfeller hvor det kan gå ut over sikkerheten.

Kilder:
EU Online
Frambu – senter for sjeldne funksjonshemninger