Vinterkulden får mange til å hakke tenner. Hvorfor gjør vi det?

Noen ganger fryser du så mye at du begynner å riste. Hva er det som forårsaker denne reaksjonen?

Skjelving oppstår når en del av hjernen (laterale parabrakiale nukleus) gir beskjed til en annen del (det preoptiske området) at kroppen er så kald at den bør begynne å produsere varme ved at musklene gjentatte ganger trekker seg sammen litt.

Det viser en undersøkelse ved Neurological Sciences Institute at Oregon Health & Science University.

Forskerne så på hvordan rotter reagerte ved ulike temperaturer. Noen av rottene oppholdt seg i bur med behagelige 24 grader celsius. Andre måtte tilbringe flere timer i rom med kun litt under fire varmegrader.

Ved kaldere temperaturer begynte rottene å hutre og klynge seg sammen.

Forskerne så at skjelvingen ble utløst av en kjedereaksjon i hjernen, fra et område (laterale parabrakiale nukleus) til et annet (det preoptiske området).

Skjelving er meget energikrevende. Det er derfor en av de siste mekanismene kroppen bruker for å holde på varmen.

Kilde: Nature Neuroscience 2007