Stiftelsen Sophies Minde har opprettet et studiestipend for bevegelseshemmede.

Stiftelsen ønsker å stimulere bevegelseshemmede til å ta høyere utdanning.

Studenter på bachelor– og/eller mastergradstudier kan søke om stipend på inntil 36 000 kroner i året.

Studenter som trenger lenger tid enn normalt på å fullføre studiene på grunn av bevegelseshemmingen, kan søke om utvidet stipend på inntil 85 000 kroner per år.

Tredelt utbetaling

Stipendet blir innvilget for ett år av gangen. Utbetalingen er tredelt:

1. Første utbetaling skjer ved studiestart

2. Andre utbetaling skjer når stiftelsen får bekreftet at studenten har startet semesteret

3. Tredje utbetaling skjer når stiftelsen får bekreftet at studieåret er gjennomført

Søknadsfrist og søknadsskjema

Stipendet vil bli delt ut i en femårsperiode. Søknadsfristen er 15. august hvert år fra og med 2008 til og med 2012.

For mer informasjon og søknadsskjema, gå til hjemmesidene til Stiftelsen Sophies Minde: www.ssm.no (ekstern lenke).

Kilder:
Frambu
Stiftelsen Sophies Minde