Hvordan får alkohol oss til å slappe av?

De fleste føler seg lettere til sinns og avslappet hvis de drikker alkohol. Det gjelder imidlertid ikke alle. Noen blir tunsindige og aggressive dersom de blir beruset.

Tidligere har man ikke visst nøyaktig hva som skjer i hjernen når den blir påvirket av alkohol. Forskere ved US National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism har nå løst ”mysteriet”.

Sammenlignet hjerneaktivitet

12 personer deltok i forsøket. Samtlige var ved god helse og oppga at de gjerne drakk i sosiale sammenhenger.

Deltakerne ble gitt alkohol intravenøst til alkoholnivåene i blodet var cirka 0,08 gram alkohol per 100 milliliter med blod – den lovlige promillegrensen for å kunne kjøre i USA og Storbritannia.

Både da de var edru og etter at de var blitt gitt alkohol, fikk deltakerne se bilder av andre mennesker. Ansiktsuttrykket til de avbildede var enten nøytralt eller skremt. Ved bruk av MR sammenlignet forskerne deltakernes hjerneaktivitet under begge tilstandene.

Oppdager ikke farer

Forskerne så at alkohol endret hvordan deltakerne reagerte på bildene. Uten alkohol responderte en del av hjernen kalt amygdala kraftig på bildene av skremte mennesker.

Amygdala er en mandelformet struktur i tinninglappen i hjernen. Den styrer hvordan man opplever og uttrykker av følelser. Tidligere studier har funnet at amygdala spiller en nøkkelrolle i blant annet formidlingen av frykt.

Under påvirkningen av alkohol var amygdala mindre aktiv og deltakerne reagerte likt på nøytrale og skremte ansiktsuttrykk.

Forskerne mener funnene gir svaret på hvorfor alkohol virker avslappende og oppmuntrende: det påvirker vår evne til å tolke andres følelser og til å oppdage farer. Det kan muligens også være med på å forklare hvorfor enkelte mennesker blir mer utadvendte eller aggressive i beruset tilstand.

Kilde: The Journal of Neuroscience