Arne var en ivrig jeger. Det var først og fremst hjortejakt han drev med.

− Hjortejakt er krevende saker! Terrenget er ofte bratt, og det tar på å bære dyrene vi feller ned fra fjellet.

− Ja – hjortejakt er fysisk utfordrende. Min svigerfar som er bosatt i Hardanger er også hjortejeger. Han er en meget sprek mann.

− Man er nesten nødt til å være det hvis man skal drive på med sånn jakt. Hjorten er jo rask til bens og trives i høytliggende og ulendt terreng. Den har gitt meg mange utrolig flotte naturopplevelser, men jeg mistenker at det har gått utover hørselen. Kona klager og synes jeg bør få meg høreapparat.

− Hvis din kone mener at hørselen din er redusert, så er det sikkert klokt å undersøke det nærmere. Kanskje er det bare snakk om ørevoks? La meg ta en kikk.Jeg kunne raskt konstatere at begge øregangene var åpne og fine.

− Da har vi utelukket at ørevoks er årsaken. Du som er jeger kan jo i årenes løp ha fått en støyskade. I tillegg kommer normal aldring av hørselsorganet. Begge deler svekker evnen til å oppfatte tale, spesielt når flere snakker samtidig eller det er støy i omgivelsene. Typisk vil man ha problemer med å høre forskjell på lyse konsonanter som s, f, p, t og k slik at for eksempel kaffe og kasse oppfattes likt.

− Ja – jeg merker at jeg ikke får med meg alt som blir sagt hvis kona og jeg er i et selskap, på et kjøpesenter eller andre plasser med bakgrunnsstøy.

− Det er vanlig hvis hørselen er nedsatt. Jeg foreslår at jeg henviser deg til en øre-nese halslege slik at du kan få vurdert hørselen din grundig.

− Det er ikke så ille foreløpig. Kan jeg ikke vente og se om det blir verre?

− Du står fritt til å gjøre det, men de fleste har nytte av å begynne med høreapparat så tidlig som mulig.

− Hvorfor det?

− Når ørets evne til å oppfatte lyder avtar, går hjernens hørselssenter glipp av viktig informasjon. Over tid svekker dette også hjernens muligheter til å gjenkjenne disse lydene. Hvis man siden forsterker lydene med et høreapparat, blir derfor resultatet dårligere enn det ellers ville ha vært. En annen grunn til å begynne med høreapparat så tidlig som mulig er at man lettere vender seg til å bruke det hvis hørselen er rimelig intakt. Det gjør at du vil klare deg bedre i krevende situasjoner som for eksempel steder med bakgrunnsstøy. Og ikke minst, så vil antagelig din kone sette pris på at du hører hva hun sier.

− Ja – ikke minst! Jeg får vel ta turen til hørselsspesialisten, da, sa han med et smil.

− Da får du i hvert fall en grundig sjekk og gode råd om hva du kan gjøre. Deretter kan du naturligvis selv bestemme hva du vil gjøre.

− Den er grei!