Elisabeth var lammet i hele venstre halvdel av ansiktet. Hun hadde ikke lenger kontroll over pannen, øyelokket, kinnet eller munnviken.

Elisabeth er profesjonell musiker (blåseinstrument). For halvannen måned siden fikk hun en kveld sterke smerter ved det venstre øret. Dagen etter var hun lammet i hele den venstre halvdelen av ansiktet. Hun hadde ikke lenger kontroll over pannen, øyelokket, kinnet eller munnviken.

I Norge rammes årlig omtrent 500 personer av denne tilstanden (Bells parese eller perifer fascialisparese). De fleste er mellom 20-40 år.

Hvorfor den oppstår, vet vi oftest ikke, men hos noen er årsaken et virus (herpes) eller en bakterie (borrelia etter bitt av flått/påte/skaugbjørn). Skaden skjer inne i tinningbenet. Nerven svulmer opp og blir "kvalt" fordi den ligger i en trang kanal.

Det er oftest lite man kan gjøre for å framskynde tilhelingen, men tilstanden har vanligvis et godartet forløp. 75 prosent blir helt kvitt sine plager i løpet av tre uker - tre måneder. Av de øvrige blir de fleste bedre. Fem prosent får dessverre betydelige og varige men.

Elisabeth hadde foreløpig ikke merket noen bedring og var veldig nedfor. Det var umulig for henne å spille, og hun fryktet at hun måtte omskolere seg. Hun var grundig undersøkt hos nevrolog og øre-nese-halslege som ikke hadde funnet noen sikker forklaring på lammelsen. Jeg gjennomgikk prøvesvarene med Elisabeth som alle var normale.

Lege Hvis en ny nervefiber lykkes i å vokse ut langs den som er ødelagt, vil musklene igjen fungere. En slik fiber vokser cirka to–tre millimeter om dagen og skal tilbakelegge en distanse på 15-20 centimeter. Det kan derfor fortsatt ta noe tid før du merker bedring. Jeg har godt håp om du vil bli frisk.

Pasient Bare du har rett…, sa hun og viste med kroppspråket at hun forsøkte å samle mot og krefter.

Noen uker før lammelsen oppstod, hadde hun og mannen bestemt seg for å skilles. De hadde vært sammen i snart ti år, og gløden hadde gradvis forsvunnet. Jeg kjente mannen ettersom han også var pasient hos meg.

Han og Elisabeth var interessante og hyggelig mennesker. De var imidlertid svært ulike og følte seg ikke verdsatt av den andre. Jeg forstod hvorfor de hadde valgt å skille lag, men jeg var ikke sikker på om avgjørelsen var rett. Kanskje ville de være mer tjent med å jobbe med forholdet og være mer åpne og aksepterende overfor hverandre.

Iblant er det lettere å se mangler og svake sider i et forhold og glemme det som er positivt. Noen oppdager hva som bandt dem sammen når det er for sent og angrer senere på bruddet. Harald og Elisabeth hadde bestemt seg for å utsette separasjonen inntil videre ettersom hun var blitt syk. Hvordan det ville gå med dem, var usikkert. De gikk for tiden til familierådgivning.

Jeg forlenget sykemeldingen og minnet henne om å dryppe kunstig tårevæske i øyet flere ganger daglig for å beskytte det mot skader mens øyelokket var lammet. Vi avtalte at hun skulle komme tilbake om ti dager for å snakke om hvordan det gikk med lammelsen og livet hennes for øvrig.