Hjerneslag

Talevansker skyldes problemer med å lage lyder, forme ord, finne ord eller forstå språk.

Hjerneslag eller apopleksi er en plutselig skade på hjernen på grunn av forstyrrelse i hjernens blodtilførsel. I rundt 80% av tilfellene skyldes slaget et hjerneinfarkt på grunn av at en blodpropp tilstopper en blodåre i hjernen.

Etter et hjerneslag oppstår ofte endringer i personligheten.

Hjerneslag er den tredje vanligste dødsårsaken i Norge. Mange liv kan reddes hvis de kommer raskt nok til sykehus.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg