Hjerneslag er den tredje vanligste dødsårsaken i Norge. Mange liv kan reddes hvis de kommer raskt nok til sykehus.

Ved mistanke om at noen rundt deg har hjerneslag, er det viktig å ringe 113 så raskt som mulig. Det reduserer sannsynligheten for alvorlig invaliditet. Gjør gjerne følgende enkle undersøkelse før du ringer 113

S – smil: Be den som er syk om å smile. Et hjerneslag fører ofte til lammelse i halvparten av ansiktet slik at smilet blir skjevt.

O – over hodet: Få vedkommende til å strekke begge armene over hodet. Ved nedsatt førlighet i den ene kroppshalvdelen på grunn av hjerneslag klarer man ikke å løfte begge armene likt.

S – snakke: Vansker med å snakke eller å forstå det som blir sagt er vanlig ved hjerneslag.

Hvis ett av disse tre symptomene er til stede, må man mistenke hjerneslag og ringe medisinsk nødtelefon 113 umiddelbart. Gjør dette selv om symptomene forsvinner ettersom de kan være et forvarsel om et hjerneslag.

Mens man venter på ambulansepersonell, bør den rammede holde seg i ro, helst liggende i sideleie slik at vedkommende ikke setter oppkast i halsen. Av samme grunn bør man ikke gi mat eller drikke.