HPV-vaksinen Gardasil som først og fremst beskytter mot livmorhalskreft gir også en kraftig reduksjon av kjønnsvorter.

Resultatene fra en observasjonsstudie i Australia viser at et omfattende vaksinasjonsprogram med denne HPV-vaksinen gir effekt etter bare ett år.

Hos kvinner under 28 år som ble vaksinert avtok den andelen av de seksuelt overførbare sykdommene som kjønnsvorter utgjorde med 48 prosent allerede ett år etter vaksineringen.

Resultatene tyder på at menn også kan dra fordel av at kvinner vaksineres og later til å bekrefte hypotesen om at vaksinering av kvinner motvirker overføringen av viruset til menn. Resultatene av studien blir presentert på den 25. internasjonale papillomavirus-konferansen (IPV) i Malmö i Sverige.

"Reduksjonen i kjønnsvortediagnosene er i seg selv en viktig fordel for både kvinnene og helsemyndighetene som investerer i HPV-vaksinasjonsprogrammer med denne vaksinen. I tillegg er det en god indikasjon på de gevinstene som vaksinasjonsprogrammet forventes å gi, inkludert færre tilfeller av livmorhalskreft og forstadier til kreft i livmor, skjedeåpningen og vagina", sier professor Christopher Fairley fra universitetet i Melbourne i Australia.

Australia har tilbudt skolejenter mellom 12 og 18 år å bli vaksinert med HPV-vaksinen siden april 2007, og til kvinner under 26 år utenfor skoleprogrammet siden juli 2007.

Vaksinen er godkjent i 109 land, og 44 millioner doser er distribuert over hele verden (ved utgangen av mars 2009). HPV-vaksinering er anbefalt i 18* av de 19 europeiske landene der vaksinen er tilgjengelig og vil inngå i det offentlige vaksineprogrammet i 16 av disse landene. HPV-vaksinering er også anbefalt og dekket i USA, Australia, New Zealand og Canada.

* Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Hellas, Island, Irland, Italia, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia og Østerrike;

Kilde:
Fairley K et al. Decline in presentations of genital warts one year after implementation of a quadrivalent Human Papillomavirus vaccination program in young women