En ny studie viser at vaksinering mot livmorhalskreft har ført til at unge jenter er blitt mer klar over smittefarene som sex kan medføre.

Dette kommer frem i en ny britisk spørreundersøkelse. 500 jenter mellom 12 og 13 år deltok.

Dette er den første studien som fokuserer på jentenes syn på vaksinen, og ikke kun på foreldrenes.

Blir mer forsiktige

HPV smitter gjennom seksuell kontakt. Kondom gir ikke hundre prosent beskyttelse, da smitte kan forekomme på steder som prevensjonsmiddelet ikke dekker.

Enkelte har fryktet at vaksinerte jenter vil være mer uforsiktige i forhold til sex, fordi de tror at vaksinen også beskytter dem mot andre kjønnssykdommer.

Det motsatte viste seg imidlertid å være tilfellet da 500 jenter fra Manchester–området svarte på spørreskjema om HPV. 80 prosent av jentene fortalte at vaksinen gjorde dem mer bevisst på farene ved sex.

Kun 14 prosent oppga at de trolig ville ta større seksuelle sjanser, som en følge av vaksinen.

Beslutning om å vaksinere seg

Et viktig tema for undersøkelsen var hvorvidt vaksinen var jentenes avgjørelse eller foreldrenes.

70 prosent oppga at de hadde diskutert vaksinen med foreldrene. For 19 prosent av jentene var det mor eller far som bestemte om de skulle ta vaksinen eller ei. 4 prosent tok avgjørelsen på egenhånd.

84 prosent av jentene følte at foreldrene tok hensyn til deres meninger om vaksinen.

42 prosent av de som ikke fikk vaksinen, ville egentlig ha den. 10 prosent av de som fikk vaksinen ville ikke ha den.

70 prosent av de vaksinerte jentene og 41 prosent av de som ikke vaksinerte seg, mente av jenter bør få ta vaksinen, selv uten foreldrenes samtykke.

Vil beskytte seg

Det er tydelig at frykt for livmorhalskreft gjør at mange vil vaksinere seg. 90 prosent av jentene oppga dette som hovedgrunnen for at de ville ta vaksinen. 70 prosent ville forhindre kjønnsvorter. 54 prosent av jentene mente at vaksinen var et viktig tiltak for å sikre god helse.

Kilder: 1. ”HPV-vaksinen får jenter til å tenke på sexrisiko”, vg.no
2. ”HPV jab girls are ”sex cautious”, bbc.com
3. l. Brabin, S.A. Roberts, R. Stretch et. al, A survey of adolescent experiences of human papillomavirus vaccination in the Manchester study, British Journal of Cancer; vol. 101, pp. 1502-1504