Toralf er midten av sekstiårene og har hatt diabetes i mange år. Sykdommen har etter hvert påvirket nervefibrene og blodårene i underlivet og redusert hans evne til å oppnå reisning.

Han har hatt god nytte av tabletter som bedrer ereksjonsevnen. Med tiden har effekten av dem dessverre avtatt noe. I løpet av konsultasjonen kom han inn på det hyppige fokuset i media på seksualitet. Han følte at alle artiklene, TV-programmene og annonsene med seksuelt ladet innhold er uheldig for mennesker som er lite seksuelt aktive, fordi man stadig blir minnet om temaet. Spesielt mislikte han NRK-programmet ”Trekant”.

Pasient: Jeg synes rett og slett at vi ikke trenger all denne informasjonen! Vi klarte oss bra før uten å vite så mye om det.

Lege: Ja - mange føler at fokuset på seksualitet er noe påtrengende.

Pasient: Jeg tror rett og slett at dette TV-programmet kan skade selve seksuallivet, mens programlederne tror at de gjør det motsatte!

Programmet Toralf tok opp har skapt mange sterke reaksjoner, både positive og negative. Formålet med «Trekant» er ifølge NRK å lære ungdom om sex, og å gi dem nødvendig kunnskap. De skal lære å snakke om seksualitet og bli trygge i seksuelle forhold. Skaperne av programmet påpeker at ungdom ellers får seksuell opplysning fra pornoindustrien, og at NRK-serien er en måte å gi unge bedre informasjon på. Noen tror at formålet også er å vinne kampen om seerne.

Mange par har seksuelle problemer som kan knyttes til lite åpenhet. De snakker blant annet ikke om hva de liker, og hva de ikke setter pris på. Det kan gjøre det vanskelig å utvikle seg sammen. Ved at unge får mer kunnskap og lærer seg å snakke om temaet kan det bli lettere for dem å dele sine ønsker med partneren.

På den annen side kan økt fokus på seksualitet i media skape et forventningspress blant unge. Flere uttrykker at de føler at de må få den seksuelle debuten unnagjort, uten at de egentlig har lyst. Noen unge gir uttrykk for at åpenhet også kan skape seksuell utrygghet innen forholdet. Ved at sex blir et dagligdags tema, kan noen bli redde for å bli utlevert av en nåværende eller tidligere partner. De kan miste følelsen av at dette er privat og mellom de to og frykte å bli omtalt når partneren er ute med venninner eller kamerater.

Informasjon er ment til å gi unge trygghet fordi det er lettere å mestre noe man har kunnskaper om. En uheldig følge av å vite mye kan være at seksualiteten blir mindre spennende. Hvis man har sett det meste før, mister man gleden ved å kunne utforske noe sammen med sin partner.

Programmet synes å tilstrebe dristighet og formidler seksuell aktivitet på en direkte måte. Noen mener at det er for mye fokus på ulike teknikker, orgasmer, utholdenhet og varighet, og at følelser og forelskelse omtales i liten grad. Ved å løsrive seksualiteten fra å være en varm og god bekreftelse mellom to gjør man kanskje veien kortere til at sex blir en aktivitet som i større grad kan praktiseres med andre.

Videre synes noen at programmet kan gi en illusjon om at alle «bør» forsøke alt. Det kan gjøre det vanskeligere å si nei til noe, uten å virke ”kjip”. Ulempen er at den seksuelle lysten og gleden svekkes hvis man er med på noe man selv ikke ønsker.

Programskaperne uttaler at ”trekant” skal lære mennesker å snakke om sex på tvers av generasjonene. En god del unge ønsker ikke å snakke om sex med foreldrene sine. Det foretrekker å dele dette temaet med sin partner. Mange foreldre kan også synes det er vanskelig å snakke om seksualitet med barna sine på en naturlig måte.

Andre er, i likhet med Toralf, mer bekymret for at økt åpenhet om sex kan føre til at flere blir utro. Samfunnet vårt er bygget opp rundt tanken om at parforholdet og familiestrukturen er gode og stabile rammer for menneskers liv. Det er vanskelig å forutsi om mer informasjon om sex vil påvirke forekomsten av utroskap. Mange vil nok ha utbytte av mer åpenhet og kunnskaper. Det kan gjøre det lettere for blant annet unge kvinner å utvikle egen seksualitet og bidra til at personer i et parforhold klarer å snakke med hverandre om sexlivet sitt. Dette kan føre til økt partilfredshet og kanskje forebygge utroskap.

Toralf mente at programmet gir et feilaktig inntrykk av at alle er svært opptatt av sex, og at hvis noen ikke er det, så må det være noe galt med dem.

Pasient: Jeg tror, som sagt, at alt fokuset på sex kan være vanskelig for mennesker som lever alene, eller som ikke kan ha sex av ulike grunner. Vi er dessuten forskjellige fra naturens side. Mange er rett og slett ikke så interessert i sex, og det er synd om dette ikke skal være akseptert.