Spørsmål: Jeg mener å ha lest at 12 prosent av par som bruker kondom blir gravide. Betyr det 12 av 100 ganger eller er det 12 av 100 par som bruker kondom i et år? Jeg håper det er i løpet av år, ellers er det jo veldig risikabelt.

Svar: Feilprosenten ved en prevensjonsmetode er det antall kvinner som blir gravide i løpet av et års bruk. Graviditetene skyldes at metoden har sviktet eller at den er benyttet feil. For flere av metodene er det angitt to tall. Tallene utgjør spennvidden i sikkerheten. Det laveste tallet er antall graviditeter som oppstår når metoden benyttes nøyaktig slik produsenten anbefaler. Det høyeste tallet representerer mer blandet bruk hvor prevensjonsmiddelet noen ganger brukes korrekt, og andre ganger litt mer ”slurvete”.

Her er tallene for de vanligste metodene:

Husk at prevensjon som beskytter bra mot graviditet ikke nødvendigvis også beskytter mot kjønnssykdommer. Her er kondom det sikreste alternativet. For å oppnå god beskyttelse mot både graviditet og sykdommer ved å benytte kondom, er det viktig å ta følgende hensyn: